dr hab. Krzysztof Prażmowski : Publikacje

 1. K. Petelczyc, K. Prażmowski
  Multiplied configurations induced by quasi difference sets
  Bull. Iranian Math. Soc. 47 (2021), no. 1, 111-133, (Published: 21 March 2020).
  DOI:  10.1007/s41980-020-00370-0
 2. K. Petelczyc, K. Prażmowski, M. Żynel
  Geometry of the parallelism in polar spine spaces and their line reducts
  Ars Math. Contemp. (2021), (on-line first).
  DOI:  10.26493/1855-3974.2201.b65
 3. M. Prażmowska, K. Prażmowski
  Configurations representing a skew perspective; a classification of (15_4 20_3)-configurations reflecting abstract properties of a perspective between tetrahedrons
  Bull. Inst. Combin. Appl. 91 (2021), 41-79.
Uwagi do prezentowanych tutaj danych bibliograficznych proszę kierować do: libmaster@math.uwb.edu.pl