dr Mariusz Żynel

Jednostka Pracownia Geometrii
Stanowisko adiunkt
Pokój 3021
Telefon 85 738 8319
Adres e-mail mariusz@math.uwb.edu.pl
Strona WWW http://math.uwb.edu.pl/~mariusz
Konsultacje
 • poniedziałek 11:30 - 12:15
 • wtorek 11:00 - 11:45
Zainteresowania naukowe

Uogólnienia przestrzeni rzutowych i afinicznych i ich pochodne. Zastosowania teorii krat w geometrii, kraty geometryczne, matroidy. Kwadryki, przestrzenie biegunowe, afiniczne przestrzenie biegunowe. Pojęcia pierwotne struktur geometrycznych, relacje sąsiedniości w przestrzeniach Grassmanna. Skończone struktury incydencyjne. Metody formalne w matematyce, mechaniczna weryfikacja logicznej poprawności.

Kariera naukowa
 • 2004: stopień doktora w dziedzinie: matematyka
  uzyskany w: Politechnika Warszawska, Wydział MiNI
  rozprawa: Rzutowania w kracie podprzestrzeni przestrzeni wektorowej
  promotor: dr hab. Krzysztof Prażmowski, prof. UwB
 • 1996: tytuł magistra w dziedzinie: matematyka
  uzyskany w: Uniwersytet Warszawski, Filia w Białymstoku, Instytut Matematyki
  praca: Skończone geometrie nad Grassmannianami
  promotor: dr hab. Krzysztof Prażmowski, prof. UwB
Członkostwo w komisjach i zespołach
 • 2019-10-30 - : Wydziałowy Zespół ds. Promocji
 • 2016-09-26 - 2019-09-30: Kierunkowy Zespół Dydaktyczny
 • 2016-09-01 - 2017-02-28: Rada Naukowa Instytutu Matematyki
Praca zawodowa
 • 2019 - : adiunkt, Uniwersytet w Białymstoku
 • 2017 - 2019: starszy wykładowca, Uniwersytet w Białymstoku
 • 2005 - 2017: adiunkt, Uniwersytet w Białymstoku
 • 1997 - 2005: asystent, Uniwersytet w Białymstoku
 • 1996 - 1997: asystent, Uniwersytet Warszawski, Filia w Białymstoku
Granty
 • 2014 Narodowe Centrum Nauki
  Analiza konstrukcji i struktur związanych z badaniem układów C*-dynamicznych
  # DEC-2011/01/B/ST1/03838
 • 1997 Biuro Badań Marynarki Wojennej USA
  Organizacja czasopisma elektronicznego i bazy wiedzy z matematyki
  # ONR Grant N00014-97-1-0777
 • 1997 Komitet Badań Naukowych
  Badania nad naturalną i sztuczną inteligencją za pomocą automatyzacji rozumowań
  # KBN 8 T11C 018 12
 • 1995 Biuro Badań Marynarki Wojennej USA
  Automatyczne hiperłącza w elektronicznie weryfikowanym czasopiśmie matematycznym
  # ONR Grant N00014-95-1-1336
Wyjazdy i staże
 • Jun 1 - Aug 1, 1999
  Department of Information Engineering, Shinshu University, Nagano, Japan

  Praca w systemie Mizar nad dowodem twierdzenia o krzywej Jordana.

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych
 • Stowarzyszenie Użytkowników Mizara
 • Polskie Towarzystwo Logiki i Filozofii Nauki
 • Polskie Towarzystwo Geometrii i Grafiki Inżynierskiej