dr Mariusz Żynel

Unit Pracownia Geometrii
Position adiunkt
Room 3023
Phone 85 738 8294
E-mail address mariusz@math.uwb.edu.pl
Web page http://math.uwb.edu.pl/~mariusz
Tutorial
 • Poniedziałek 9:15 - 10:00
 • Tuesday 9:15 - 10:00
Scientific interests

Uogólnienia przestrzeni rzutowych i afinicznych i ich pochodne. Zastosowania teorii krat w geometrii, kraty geometryczne, matroidy. Kwadryki, przestrzenie biegunowe, afiniczne przestrzenie biegunowe. Pojęcia pierwotne struktur geometrycznych, relacje sąsiedniości w przestrzeniach Grassmanna. Skończone struktury incydencyjne. Metody formalne w matematyce, mechaniczna weryfikacja logicznej poprawności.

Scientific career
 • 2004: phd in: matematyka
  at: Politechnika Warszawska, Wydział MiNI
  dissertation: Rzutowania w kracie podprzestrzeni przestrzeni wektorowej
  supervisor: dr hab. Krzysztof Prażmowski, prof. UwB
 • 1996: master's degree in: matematyka
  at: Uniwersytet Warszawski, Filia w Białymstoku, Instytut Matematyki
  thesis: Skończone geometrie nad Grassmannianami
  supervisor: dr hab. Krzysztof Prażmowski, prof. UwB
Membership in boards and teams
 • 2019-10-30 - : Wydziałowy Zespół ds. Promocji
 • 2016-09-26 - 2019-09-30: Kierunkowy Zespół Dydaktyczny
 • 2016-09-01 - 2017-02-28: Rada Naukowa Instytutu Matematyki
Employment
 • 2019 - : adiunkt, Uniwersytet w Białymstoku
 • 2017 - 2019: starszy wykładowca, Uniwersytet w Białymstoku
 • 2005 - 2017: adiunkt, Uniwersytet w Białymstoku
 • 1997 - 2005: asystent, Uniwersytet w Białymstoku
 • 1996 - 1997: asystent, Uniwersytet Warszawski, Filia w Białymstoku
Grants
 • 2014 Narodowe Centrum Nauki
  Analiza konstrukcji i struktur związanych z badaniem układów C*-dynamicznych
  # DEC-2011/01/B/ST1/03838
 • 1997 Biuro Badań Marynarki Wojennej USA
  Organizacja czasopisma elektronicznego i bazy wiedzy z matematyki
  # ONR Grant N00014-97-1-0777
 • 1997 Komitet Badań Naukowych
  Badania nad naturalną i sztuczną inteligencją za pomocą automatyzacji rozumowań
  # KBN 8 T11C 018 12
 • 1995 Biuro Badań Marynarki Wojennej USA
  Automatyczne hiperłącza w elektronicznie weryfikowanym czasopiśmie matematycznym
  # ONR Grant N00014-95-1-1336
Visits
 • 1999 Jun - Aug
  Shinshu University, Department of Information Engineering, Nagano

  Praca nad dowodem twierdzenia o krzywej Jordana w systemie Mizar.

Scientific organisation membership
 • Stowarzyszenie Użytkowników Mizara
 • Polskie Towarzystwo Logiki i Filozofii Nauki
 • Polskie Towarzystwo Geometrii i Grafiki Inżynierskiej