dr Mariusz Żynel : Konferencje

 1. M. Żynel¹
  Ortho-Grassmann graphs of finite-rank self-adjoint operators
  Combinatorics 2022, Mantova, Italy, May 30 - Jun 3, 2022
  University of Brescia, University of Padova, University of Verona (org.)
 2. M. Żynel
  Program nauczania informatyki w Filii UwB w Wilnie
  15 lat Filii UwB w Wilnie, Wilno, Litwa, Sep 19-20, 2022
  UwB (org.)
 • * Prezentacja
 • ¹ Przewodniczący sesji
 • ² Członek Komitetu Organizacyjnego
 • ³ Student
Uwagi do prezentowanych tutaj danych proszę kierować do: webmaster@math.uwb.edu.pl