dr Krzysztof Zajkowski

Jednostka Pracownia Analizy Funkcjonalnej
Stanowisko adiunkt
Pokój 3018
Telefon 85 738 8316
Adres e-mail kryza@math.uwb.edu.pl
Konsultacje
  • środa 10:15 - 11:45
Pełnione funkcje
  • 2020-10-01 - : Członek uczelnianej komisji dyscyplinarnej dla studentów
Członkostwo w komisjach i zespołach
  • 2019-10-15 - 2020-10-22: Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia