prof. dr hab. Anatolij Antonevich : Publikacje

  1. A. Antonevich, A. Glaz
    Quasi-periodic Algebras and Their Physical Automorphisms
    Geometric Methods in Physics XXXV, Workshop, Białowieża, Poland, 2016, (P. Kielanowski, A. Odzijewicz, E. Previato Ed(s).), Trends in Mathematics , (publ. by) Birkhauser Verlag, 2018, pp. 9-15.
    DOI: 10.1007/978-3-319-63594-1_2
  • * Student
Uwagi do prezentowanych tutaj danych bibliograficznych proszę kierować do: libmaster@math.uwb.edu.pl