prof. dr hab. Anatol Odzijewicz

Jednostka Zakład Metod Geometrycznych w Fizyce
Stanowisko profesor
Pokój 3026
Telefon 85 738 8288
Adres e-mail aodzijew@uwb.edu.pl
Konsultacje
 • czwartek 14:00 - 16:00
Pełnione funkcje
 • 2019-10-30 - : Przedstawiciel Wydziału Matematyki do Senackiej Komisji ds. kadry naukowej i zatrudnienia
 • 2016-10-01 - 2019-09-30: Dyrektor instytutu
 • 2014-10-01 - : Opiekun seminarium
 • 2004-01-01 - : Kierownik zakładu
Członkostwo w komisjach i zespołach
 • 2020-10-25 - : Wydziałowa Komisja Oceniająca
 • 2019-12-16 - 2020-09-30: Wydziałowa Komisja Oceniająca
 • 2019-10-01 - : Rada Wydziału
 • 2016-10-01 - 2019-09-30: Senacka Komisja ds. oceny nauczycieli akademickich z tytułem naukowym profesora i dziekanów
 • 2016-10-01 - 2019-09-30: Wydziałowa Komisja do oceny wniosków składanych przez młodych naukowców o przyznanie dotacji na realizację zadań badawczych
 • 2016-10-01 - 2019-09-30: Wydziałowa Komisja ds. oceny efektów realizacji zadań badawczych
 • 2016-09-28 - 2019-09-30: Wydziałowa Komisja Oceniająca
 • 2016-09-01 - 2019-09-30: Rada Naukowa Instytutu Matematyki
 • 2016-09-01 - 2019-09-30: Rada Wydziału
Wyjazdy i staże
 • 2018 February 2 - February 20
  Tokio University of Science, Department of Mathematics

  Wyjazd w ramach współpracy naukowej. Dwa cykle wykładów na tematy: 1. Banach-Lie groupoids and fibre-wise linear Poisson structures related to von Neumann algebras, 2. A family of integrable systems of nonlinearity coupled harmonic oscillators

 • 2017 March 3 - March 26
  School of Mathematical Sciences of Jiao Tong University, Shanghai

  Pobyt w ramach współpracy naukowej, Cykl wykładów: "Groupoids, algebroids and Poisson structures related to W*-algebras"

 • 2017 April 12 -
  Warszawa

  Wykład w ramach seminarium Geometrical Methods in Physics w Instytucie Matematycznym PAN: Geometrical structures related to W*-algebras

 • 2016 August 30 - October 1
  The Hong Kong University of Science and Technology

  Pobyt w ramach współpracy naukowej. Cykl wykładów poświęconych metodzie stanów koherentnych w kwantyzacji: "Coherent states methods in quantization"

 • 2015 March 19 - March 29
  University of Sheffield, University of Manchester

  Wyjazd w ramach współpracy naukowej Manchester Geometry Seminar 2014/2015

Członkostwo w kolegiach redakcyjnych