mgr Elwira Wawreniuk : Publikacje

  1. A. Odzijewicz, E. Wawreniuk
    Integrable Hamiltonian Systems on the Symplectic Realizations of e(3)∗
    Russ. J. Math. Phys. 29 (2022), no. 1, 91-114.
    DOI: 10.1134/S1061920822010095
  • * Student
Uwagi do prezentowanych tutaj danych bibliograficznych proszę kierować do: libmaster@math.uwb.edu.pl