dr Maciej Horowski : Publikacje

  1. A. Odzijewicz, M. Horowski
    Some aspects of positive kernel method of quantization
    Commun. Math. Phys. 389 (2022), 933-975.
    DOI: 10.1007/s00220-021-04158-z
  • * Student
Uwagi do prezentowanych tutaj danych bibliograficznych proszę kierować do: libmaster@math.uwb.edu.pl