Badania naukowe : Redaktorstwo

  1. P. Kielanowski, A. Odzijewicz, E. Previato Ed(s).
    Geometric Methods in Physics XXXVI, Workshop and Summer School, Białowieża, Poland, 2017, Jul 2-8, Uniwersytet w Białymstoku (conf. org.), Trends in Mathematics , (publ. by) Birkhauser Verlag, Basel, 2019.
    DOI10.1007/978-3-030-01156-7 .
Uwagi do prezentowanych tutaj danych proszę kierować do: webmaster@math.uwb.edu.pl