Badania naukowe : Publikacje

 1. R. Andruszkiewicz, K. Pryszczepko
  On retracts determinating commutative trusses
  Internat. J. Algebra Comput. 33 (2023), no. 3, 499-508.
  DOI: 10.1142/S0218196723500248
 2. R. Andruszkiewicz, M. Woronowicz
  On the Classification of Torsion-Free Nil Rings of Rank Two
  Bull. Belg. Math. Soc. Simon Stevin (2023), (to appear).
 3. J. Diblik, M. Růžičková, E. Schmeidel
  Równania różniczkowe zwyczajne II, Stabilność rozwiązań
  Uniwersytet w Białymstoku, 2023.
 4. I. Dzhalladova, M. Růžičková
  Systems of differential equations modeling non-Markov processes
  Arch. Math. 59 (2023), no. 1, 21-29.
  DOI: 10.5817/AM2023-1-21
 5. U. Ostaszewska, E. Schmeidel, M. Zdanowicz
  Existence of Solutions to Nonlinear Fourth-Order Beam Equation
  Qual. Theory Dyn. Syst. 22 (2023), no. 3, 1-17.
  DOI: 10.1007/s12346-023-00789-w
 6. A. Stocka
  Irredundant families of maximal subgroups of finite solvable groups
  Int. J. Group Theory 12 (2023), no. 3, 163-176.
  DOI: 10.22108/IJGT.2022.130778.1751
 • * Student
Uwagi do prezentowanych tutaj danych bibliograficznych proszę kierować do: libmaster@math.uwb.edu.pl