Badania naukowe : Seminarium IM

Opieka naukowa
Sekretarz dr Krzysztof Petelczyc

Seminarium Instytutu Matematyki odbywa się co tydzień we środy o godz. 14.15 w sali 2048 w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki kampusu uniwersyteckiego przy ul. K. Ciołkowskiego 1M.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.