dr Elżbieta Majewska : Konferencje

 1. P. Jamroz, E. Majewska
  Integration Measures Based on Principal Component Analysis: Example of Eurozone Stock Markets
  International Conference on Applied Economics (ICOAE 2018), Warsaw, Poland, 2018, Jul 5-7
  SGH Warsaw School of Economics (org.)
 2. E. Majewska
  Poziom integracji a struktura hierarchiczna europejskich rynków giełdowych w latach 2004-2017
  Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie, Międzyzdroje, Poland, 2018, Sep 17-19
  Katedra Ekonometrii i Statystyki Wydziału NAuk Ekonomicznych i Zarządzania US. (org.)
 3. E. Majewska, U. Ostaszewska, E. Schmeidel
  LV Szkoła Matematyki Poglądowej , Wola Ducka, 2017, Jan 27-31
  Ośrodek Kultury Matematycznej  (org.)
 4. E. Majewska
  XVIII Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie Finansami, Kołobrzeg, Poland, 2017, Mar 29-31
  Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego (org.)
  (dyskutant (co-referent) na referacie "Pomiar naprężenia rynku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA")
 5. E. Majewska*, J. Olbryś
  Measuring Dynamics of Financial Integration on the Euro Area Stock Markets, 2000-2016
  International Conference on Applied Economics (ICOAE 2017), Coventry, England, 2017, Jul 6-8
  Coventry University (org.)
 6. E. Majewska
  Okresy kryzysu na rynkach strefy euro w latach 2004-2016
  XVIII Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie Finansami, Kołobrzeg, Poland, 2017, Mar 29-31
  Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego (org.)
 7. E. Majewska
  Struktura hierarchiczna europejskich rynków finansowych a kryzys finansowy
  Modelowanie Preferencji a Ryzyko'17, Ustroń, Poland, 2017, Apr 2-4
  Jerzy Michnik - Kierownik, Tomasz Wachowicz - Kierownik, Beata Humańska, Bogumiła Krzeszowska, Dominik Kudyba, Aleksandra Sabo (org.), Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych, Euro Centrum [Up]  (sponsor)
 8. E. Majewska¹²
  7th Podlasie Conference on Mathematics (7th PCM), Białystok, Poland, 2016, Jun 8-11
  Polish Mathematical Society, Białystok University of Technology, Poznań University of Technology, the University of Białystok (org.)
 9. E. Majewska
  XVII Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie Finansami, Kołobrzeg, 2016, Apr 20-22
  Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński (org.)
 10. E. Majewska*, J. Olbryś
  Formal Identification of Crises on the Euro Area Stock Markets, 2004-2015
  International Conference on Applied Economics (ICOAE 2016), Nikosia, Cyprus, 2016, Jul 7-9
  University of Nicosia (org.)
 11. E. Majewska
  WROFIN Wrocław Conference in Finance. Contemporary Trends and Challenges, Wrocław, 2015, Sep 22-24
  Instytut Zarządzania Finansami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (org.)
 12. E. Majewska
  Testy integracji rynków giełdowych w okresie kryzysu a częstotliwość danych
  XVI Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie Finansami, Kołobrzeg, Poland, 2015, Apr 22-24
  Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego (org.)
 13. E. Majewska
  The 23nd Winter School on Mathematical Physics, Janske Lazne, Czech Republic, 2014, Jan 26 - Feb 1
  Doppler Institute of Czech Technical University in Prague, Institute of Mathematics of University in Bialystok (org.)
 14. E. Majewska*, J. Olbryś
  Direct Identification of Crisis Periods on the CEE Stock Markets: The Influence of the 2007 U.S. Subprime Crisis
  International Conference on Applied Economics (ICOAE 2014), Chania, Greece, 2014, Jul 3-5
  Mediterranean Agronomic Institute of Chania (org.)
 15. E. Majewska
  V Konferencja Naukowa Modelowanie i Prognozowanie Gospodarki Narodowej, Sopot, 2013, Jun 10-12
  Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego  (org.)
 16. R. Jankowski, E. Majewska*
  Współczynnik Giniego jako miara ryzyka a normalność rozkładu stóp zwrotu
  Modelowanie Preferencji a Ryzyko'13, Ustroń, Poland, 2013, Mar 17-19
  Jerzy Michnik - Kierownik, Tomasz Wachowicz - Kierownik, Beata Humańska, Bogumiła Krzeszowska, Dominik Kudyba, Aleksandra Sabo (org.), Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych, Euro Centrum [Up]  (sponsor)
 17. E. Majewska, J. Olbryś
  Friction in Trading Processes: Some Empirical Evidence From The Indexes of the Cee Emerging Stock Markets
  International Finance Banking & Insurance Congress, Antalya, Turkey, 2012, Apr 18-22
 18. E. Majewska
  The 20th Student Winter School on Mathematical Physics, Horni Polubny, Czech Republic, 2011, Jan 23-29
  Doppler Institute, Prague, Dep. of Math. Phys. Univ. of Białystok (org.)
  (nfo on this series of conferences at http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/~ambroz/wsmp/main.php?id=hist)
 19. E. Majewska
  Second Gretl Conference, Toruń, Poland, 2011, Jun 16-17
  Uniwersytet im.M.Kopernika w Toruniu, Toruńska Szkoła Bankowości (org.)
 20. E. Majewska
  Uogólniony współczynnik Giniego jako miara ryzyka inwestycyjnego
  IV Konferencja Naukowa Modelowanie i Prognozowanie Gospodarki Narodowej, Sopot, Poland, 2011, May 23-25
  Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (org.)
  (some info at http://ekonometria.wzr.pl/streszcz_11.pdf)
 21. R. Jankowski (syn Tadeusza), E. Majewska*
  Współczynnik Giniego jako miara ryzyka a normalność rozkładu stóp zwrotu
  Modelowanie Preferencji a Ryzyko'11, Ustroń, Poland, 2011, May 3-5
  Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katedra Badań Operacyjnych (org.)
 22. E. Majewska
  Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie, Międzyzdroje, Poland, 2010, Sep 5-7
  Katedra Ekonometrii i Statystyki Wydziału NAuk Ekonomicznych i Zarządzania US. (org.)
 23. E. Majewska
  Second Hurwicz Workshop on Mechanism Design Theory, Warszawa, Poland, 2010, Oct 22-23
  Międzynarodowe Centrum Matematyczne im. S. Banacha (org.)
 24. E. Majewska
  Gini's mean dfference and extended Gini's coefficient in portfolio analysis
  4th Podlasie Conference on Mathematics (PCM'2010), Białystok, Poland, 2010, Apr 9-11
  PTM oddz. Białystok, Inst. Inf. PB (org.)
 25. E. Majewska
  Wykorzystanie współczynnika Giniego do oceny ryzyka systematycznego
  XI Konferencja Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Warszawa, Poland, 2010, Jun 24-26
  Szkoła Główna Gospodatstwa Wiejskiego, Katedra Ekonometrii i Statystyki (org.)
 26. E. Majewska
  Hurwicz Workshop on Mechanism Design Theory, Warszawa, Poland, 2009, Oct 2-3
  Centrum im. S. Banacha, Instytut Ekonometrii SGH, Wydz. Inf. Stos i Mat. SGGW (org.)
 27. E. Majewska
  Analiza stabilności ryzyka funduszy inwestycyjnych mierzonego średnią różnicą Giniego
  III Konferencja Naukowa Modelowanie Gospodarki Narodowej, Jelitkowo, Poland, 2009, May 27-29
  Katedra Ekonometrii i Katedra Statystyki Wydziału Zarządzania UG (org.)
  (available after registration: http://ekonometria.wzr.pl/konf_09_art/off)
 28. E. Majewska
  Ocena ryzyka funduszy inwestycyjnych z wykorzystaniem współczynnika Giniego
  Modelowanie Preferencji a Ryzyko'09, Ustroń, Poland, 2009, Mar 29-31
  Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katedra Badań Operacyjnych (org.)
 29. E. Majewska
  Empiryczna weryfikacja stochastycznego algorytmu prognozowania cen transakcji na aukcji dwustronnej
  Trzecia Podlaska Konferencja Matematyki, Białystok, 2008, Apr 11-13
  PTM oddz. Białystok (org.)
 30. E. Majewska
  Czy podział towarów i pieniędzy na WGT S.A. jest sprawiedliwy?
  Modelowanie Preferencji a Ryzyko'07, Ustroń, Poland, 2007
  Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katedra Badań Operacyjnych (org.)
 31. E. Majewska*, J. Olbryś*
  Analiza porównawcza ryzyka portfeli OFE z wykorzystaniem estymatorów miar VaR oraz ES
  METODY 2006, INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE, EKONOMETRYCZNE I INFORMATYCZNE, Ustroń, Poland, 2006, Oct 11-12
  Katedra Matematyki Stosowanej, Wydział Finansów I Ubezpieczeń, Akademia Ekonomiczna w Katowicach (org.)
 32. E. Majewska
  Wykorzystanie stochastycznego algorytmu prognozowania cen transakcji na aukcji dwustronnej na rynku towarowym WGT S.A
  METODY 2006, INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE, EKONOMETRYCZNE I INFORMATYCZNE, Ustroń, Poland, 2006, Oct 11-12
  Katedra Matematyki Stosowanej, Wydział Finansów I Ubezpieczeń, Akademia Ekonomiczna w Katowicach (org.)
 33. E. Majewska
  V Konferencja Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Warszawa, Poland, 2004, Sep 24-25
  Szkoła Główna Gospodatstwa Wiejskiego, Katedra Ekonometrii i Statystyki (org.)
 34. E. Majewska
  Inwestycje Finansowe i Ubezpieczenia-Tendencje Światowe a Rynek Polski, Szklarska Poręba, Poland, 2003, Oct 20-22
 35. E. Majewska
  O przetargach na Warszawskiej Giełdzie Towarowej
  IV Konferencja Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Warszawa, Poland, 2003, Sep 19
  Szkoła Główna Gospodatstwa Wiejskiego, Katedra Ekonometrii i Statystyki (org.)
 36. E. Majewska
  O pewnych modelach aukcji w odniesieniu do rynku papierów wartościowych
  Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie, Międzyzdroje, Poland, 2002, Sep 8-10
  Katedra Ekonometrii i Statystyki Wydziału NAuk Ekonomicznych i Zarządzania US. (org.)
 37. E. Majewska
  Trwałość i wypukłość polskich obligacji trzyletnich
  V Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów, Sopot, Poland, 2002, Jun 13-15
  USz, Szkoła Główna Handlowa, UGd, PTE i in. (org.)
  (nfo on this series of conferences at http://www.konferencja.edu.pl/?a=f150f3)
 38. E. Majewska, J. Popiołek
  Regularity of the solution of the second boundary-value problem for the Airy equation
  Conference on Differential Equations and their Applications "Equadiff", Brno, Czech Republic, 1997, Aug 25-29
  Masaryk University, Department of Mathematics (org.)
  (some info at http://oldweb.math.muni.cz/~equadiff/1997/cd/equadiff/cele.pdf)
 • * Prezentacja
 • ¹ Przewodniczący sesji
 • ² Członek Komitetu Organizacyjnego
Uwagi do prezentowanych tutaj danych proszę kierować do: webmaster@math.uwb.edu.pl