dr Elżbieta Majewska

Jednostka Zakład Matematyki Stosowanej
Stanowisko adiunkt
Adres e-mail elam@math.uwb.edu.pl
Strona WWW http://math.uwb.edu.pl/~elam
Konsultacje
 • poniedziałek 10:00 - 11:30
Zainteresowania naukowe

Ryzyko na rynku kapitałowym; nieklasyczne metody pomiaru ryzyka inwestycyjnego. Mikrostruktura rynku. Finanse empiryczne. Ekonometria finansowa. Integracja rynków finansowych. Kryzysy finansowe.

Kariera naukowa
 • 2006: stopień doktora w dziedzinie: ekonomia
  uzyskany w: Wydział Ekonomiczno-Rolniczy SGGW w Warszawie
  rozprawa: Wykorzystanie reguł aukcyjnych do alokacji dóbr na przykładzie Warszawskiej Giełdy Towarowej
  promotor: prof. dr hab. Ewa Drabik
 • 1993: tytuł magistra w dziedzinie: matematyka
  uzyskany w: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Filii UW w Białymstoku
  praca: O pewnych zagadnieniach granicznych dla równania Airy'a
  promotor: dr Jan Popiołek
Członkostwo w komisjach i zespołach
 • 2016-09-26 - 2019-09-30: Kierunkowy Zespół Dydaktyczny
 • 2016-09-26 - 2019-09-30: Kierunkowy Zespół Dydaktyczny - Informatyka i ekonometria
 • 2016-09-01 - 2019-09-30: Rada Naukowa Instytutu Matematyki
 • 2016-09-01 - 2019-09-30: Rada Wydziału
 • 2015-12-01 - 2016-11-30: Wydziałowa Komisja Stypendialna ds. Studentów
Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych
 • Polskie Towarzystwo Matematyczne