dr Elżbieta Majewska : Publikacje

 1. E. Majewska, J. Olbryś
  Measuring Dynamics of Financial Integration on the Euro Area Stock Markets, 2000 - 2016
  Advances in Panel Data Analysis in Applied Economic Research, 2017 International Conference on Applied Economics (ICOAE), Jul 6-8, Coventry University (conf. org.) (N. Tsounis, A. Vlachvei Ed(s).), Springer Proceedings in Business and Economics , (publ. by) Springer, 2018, (to appear).
 2. E. Majewska
  Okresy kryzysu na rynkach strefy euro w latach 2004-2016
  Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 85 (2017), no. 1, 363-373.
  DOI10.18276/frfu.2017.1.85-29
 3. E. Majewska
  Wpływ kryzysu finansowego 2007 - 2009 na strukturę hierarchiczną europejskich rynków kapitałowych
  Optimum (2017), (to appear).
 4. E. Majewska, J. Olbrys
  Asymmetry Effects in Volatility on the Major European Stock Markets: The EGARCH /based Approach
  Quantitative Finance and Economics (2017), (to appear).
 5. E. Majewska, J. Olbrys
  The Evolution of Financial Integration on Selected European Stock Markets: a Dynamic Principal Component Approach
  Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe (2017), (to appear).
 6. E. Majewska, J. Olbryś
  Formal Identification of Crises on the Euro Area Stock Markets, 2004-2015
  Advances in Applied Economic Research, Proceedings of the 2016 International Conference on Applied Economics (ICOAE2016), Jul 7-9, University of Nicosia (conf. org.) (N. Tsounis, A. Vlachvei Ed(s).), Springer Proceedings in Business and Economics , (publ. by) Springer, 2017, pp. 167-180, (conference paper).
  DOI10.1007/978-3-319-48454-9_13
 7. E. Majewska, J. Olbryś
  Increasing cross-market correlations during the 2007-2009 financial crisis: Contagion or integration effects?
  Argumenta Oeconomica (2017), (to appear).
 8. C. Labuschagne, E. Majewska, J. Olbryś
  Crisis periods, contagion and integration effects in the major African equity markets during the 2007-2009 global financial crisis
  Optimum 5(83) (2016), 31-52.
  DOI10.15290/ose.2016.05.83.03
 9. E. Majewska
  Zastosowanie metody głównych składowych do analizy integracji rynków finansowych
  Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 82 (2016), no. 4, 227-236.
  DOI10.18276/frfu.2016.4.82/2-18
 10. J. Olbryś, E. Majewska
  Crisis periods and contagion effects in the CEE stock markets: The influence of the 2007 U.S. subprime crisis
  Int. J. Comput. Econom. Econometrics 6 (2016), no. 2, 124-137.
  DOI10.1504/IJCEE.2016.075612
 11. E. Majewska
  Testy integracji rynków giełdowych w okresie kryzysu a częstotliwość danych
  Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 855 (2015), no. 74, 115-125.
  DOI10.18276/frfu.2015.74/1-10
 12. E. Majewska, J. Olbryś
  Bear Market Periods During the 2007-2009 Financial Crisis: Direct Evidence from the Visegrad Countries
  Acta Oeconomica 65 (2015), no. 4, 547-565.
  DOI10.1556/032.65.2015.4.3
 13. E. Majewska, J. Olbryś
  Testing integration effects between the CEE and U.S. stock markets during the 2007-2009 global financial crisis
  Folia Oeconomica Stetinensia 14 (2015), no. 1, 101-113.
  DOI10.1515/foli-2015-0024
 14. E. Majewska, J. Olbryś
  Direct Identification of Crisis Periods on the CEE Stock Markets: The Influence of the 2007 U.S. Subprime Crisis
  International Conference on Applied Economics,, ICOAE 2014, Jul 3-5, Mediterranean Agronomic Institute of Chania (conf. org.) (N. Tsounis, A. Vlahvei Ed(s).), Procedia Economics and Finance vol. 14, (publ. by) Elsevier, 2014, pp. 461-470.
  DOI10.1016/S2212-5671(14)00735-7
 15. E. Majewska, J. Olbryś
  Identyfikacja okresu kryzysu z wykorzystaniem procedury diagnozowania stanów rynku
  Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 802 (2014), no. 65, 699-710.
 16. E. Majewska, J. Olbryś
  Implications of Market Frictions: Serial Correlations in Indexes on the Emerging Stock Markets in Central and Eastern Europe
  Operations Research and Decisions 24 (2014), no. 1, 51-70.
  DOI10.5277/ord140104
 17. E. Majewska, J. Olbryś
  On some empirical problems in financial databases
  La Pensee 76 (2014), no. 9, 2-9.
 18. E. Majewska, J. Olbryś
  Quantitative identification of crisis period on the major European stock markets
  La Pensee 76 (2014), no. 1, 254-260.
 19. E. Majewska, J. Olbryś
  The 2007-2009 Financial Crisis on Emerging Markets: Quantitative Identification of Crisis in Continent-Based Regions
  CBR 13 (2014), no. 7, 411-426.
  DOI10.17265/1537-1506/2014.07.001
 20. R. Jankowski, E. Majewska
  Zastosowanie uogólnionego współczynnika Giniego do pomiaru ryzyka spółek wchodzących w skład indeksu WIG20
  Studia Ekonomiczne 163 (2013), 59-71.
 21. E. Majewska, J. Olbryś
  Granger Causality Analysis on the CEE Stock Markets Including Nonsynchronous Trading Effects
  Argumenta Oeconomica 31 (2013), no. 2, 151-172.
 22. E. Majewska, J. Olbrys
  Friction in trading processes: some empirical evidence from the indexes of the cee emerging stock markets
  Fibac International Finance Banking & Insurance Congress, Proceedings, Fibac 2012, 18-22 April, (N. Caglar Ed(s).), (publ. by) TC Istanbul Kultur University, 2012, pp. 90-98.
 23. R. Jankowski, E. Majewska
  Współczynnik Giniego jako miara ryzyka a normalność rozkładu stóp zwrotu
  Modelowanie preferencji a ryzyko '11 (T. Trzaskalik Ed(s).), Studia Ekonomiczne vol. 96, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice, 2011, pp. 57-68.
 24. E. Majewska
  Ocena ryzyka funduszy inwestycyjnych z wykorzystaniem współczynnika Giniego
  Modelowanie preferencji a ryzyko '09 (T. Trzaskalik Ed(s).), Modelowanie Preferencji a ryzyko, Prace Naukowe Akademiii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach , Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2010, pp. 61-70.
 25. E. Majewska
  Wykorzystanie współczynnika Giniego do oceny ryzyka systematycznego
  Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych (B. Borkowski Ed(s).), vol. XI/2, Katedra Ekonometrii i Statystyki SGGW, 2010, pp. 201-210.
 26. E. Majewska
  Analiza stabilności ryzyka funduszy inwestycyjnych mierzonego średnią różnicą Giniego
  Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance 4/2 (2009), 509-518, (tytuł tomu:Modelowanie i Prognozowanie Gospodarki Narodowej).
 27. E. Majewska
  Czy podział towarów i pieniędzy na WGT S.A. jest sprawiedliwy?
  Modelowanie preferencji a ryzyko '07 (T. Trzaskalik Ed(s).), Modelowanie Preferencji a ryzyko, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adameckiego. Prace Naukowe , Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008, pp. 461-471.
 28. E. Majewska
  Zastosowanie stochastycznego algorytmu prognozowania cen transakcji na aukcji dwustronnej na rynku towarowym WGT S.A.
  Metody matematyczne, ekonomiczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2006 (P. Chrzan, T. Czernik Ed(s).), Prace Naukowe Akademiii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach , Wydawnictwo Akademiii Ekonomicznej w Katowicach, 2008, pp. 157-164, (nfo on the conference: http://www.kms.ae.katowice.pl/konferencje/konferencja%202006/index.html, program and abstracts: http://www.kms.ae.katowice.pl/konferencje/konferencja%202006/sesje.html).
 29. E. Majewska, J. Olbryś
  Analiza porównawcza ryzyka portfeli Otwartych Funduszy Emerytalnych z wykorzystaniem estymatorów miar VaR oraz ES
  Zeszyty Nauk.-Teor. Wiek XXI 24 (2007), no. 2, 239-256, (after the conference http://www.kms.ae.katowice.pl/konferencje/konferencja%202006/index.html, abstract of the talk: http://www.kms.ue.katowice.pl/konferencje/konferencja%202006/streszczenia_pl/Joanna_Olbrys_Elzbieta_Majewska.pdf).
 30. E. Majewska
  O przetargach na warszawskiej giełdzie towarowej
  Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych-IV, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2004, pp. 157-165, (Katedra Ekonometrii i Informatyki).
 31. E. Majewska, J. Olbryś
  Trwałość i wypukłość polskich obligacji trzyletnich
  Optimum (2003), no. 1, 119-140.
 32. E. Majewska
  O pewnych modelach aukcji w odniesieniu do rynku papierów wartościowych
  Rynek Kapitałowy. Skuteczne inwestowanie. Cz. 2., Wydawnictwa Naukowe, Uniwersytet Szczeciński, 2002, pp. 357-367.
 33. E. Majewska, J. Olbryś
  Rodzaje ryzyka związane z inwestowaniem w polskie obligacje trzyletnie
  Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką światową (K. Piech, G. Szczodrowski Ed(s).), Instytut Wiedzy, SGH, 2002, pp. 237-248.
 34. E. Majewska, J. Popiołek
  On the second boundary-value problem for the Airy equation
  Demonstratio Math. 29 (1996), no. 4, 677-698.
 35. E. Kraszewska, J. Popiołek
  Series in Banach and Hilbert spaces
  Form. Math. 2 (1991), no. 5, 695-699.
Uwagi do prezentowanych tutaj danych bibliograficznych proszę kierować do: libmaster@math.uwb.edu.pl .