prof. dr hab. Tomasz Brzeziński

Jednostka Pracownia Geometrii
Stanowisko profesor
Pokój 3029
Telefon 85 738 8298
Adres e-mail t.brzezinski@uwb.edu.pl
Pełnione funkcje
  • 2019-10-01 - : Kierownik zakładu
Członkostwo w komisjach i zespołach
  • 2021-09-08 - : Rada Konsultacyjna Wydziału Matematyki
  • 2019-10-01 - : Rada Wydziału
  • 2016-09-01 - 2019-09-30: Rada Naukowa Instytutu Matematyki
  • 2016-09-01 - 2019-09-30: Rada Wydziału