prof. dr hab. Piotr Kielanowski : Konferencje

  1. XXIX Workshop on Geometric Methods in Physics, Białowieża, Poland, Jun 27 - Jul 3, 2010
    Faculty of Mathematics, University of Białystok (org.), European Science Foundation (sponsor)
  • * Prezentacja
  • ¹ Przewodniczący sesji
  • ² Członek Komitetu Organizacyjnego
  • ³ Student
Uwagi do prezentowanych tutaj danych proszę kierować do: webmaster@math.uwb.edu.pl