prof. dr hab. Anatol Odzijewicz

Jednostka Zakład Metod Geometrycznych w Fizyce
Stanowisko profesor
Adres e-mail aodzijew@uwb.edu.pl
Konsultacje
 • czwartek 13:00 - 14:00
  p.3026
Pełnione funkcje
 • 2019-10-30 - 2022-04-18: Przedstawiciel Wydziału Matematyki do Senackiej Komisji ds. kadry naukowej i zatrudnienia
 • 2016-10-01 - 2019-09-30: Dyrektor instytutu
 • 2014-10-01 - 2022-04-18: Opiekun seminarium
 • 2004-01-01 - 2022-04-18: Kierownik zakładu
Członkostwo w komisjach i zespołach
 • 2021-09-08 - : Rada Konsultacyjna Wydziału Matematyki
 • 2020-10-25 - 2022-04-18: Wydziałowa Komisja Oceniająca
 • 2019-12-16 - 2020-09-30: Wydziałowa Komisja Oceniająca
 • 2019-10-01 - 2022-04-18: Rada Wydziału
 • 2016-10-01 - 2019-09-30: Senacka Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich z Tytułem Naukowym Profesora i Dziekanów
 • 2016-10-01 - 2019-09-30: Wydziałowa Komisja do Oceny Wniosków Składanych Przez Młodych Naukowców o Przyznanie Dotacji na Realizację Zadań Badawczych
 • 2016-10-01 - 2019-09-30: Wydziałowa Komisja ds. Oceny Efektów Realizacji Zadań Badawczych
 • 2016-09-28 - 2019-09-30: Wydziałowa Komisja Oceniająca
 • 2016-09-01 - 2019-09-30: Rada Naukowa Instytutu Matematyki
 • 2016-09-01 - 2019-09-30: Rada Wydziału
Wyjazdy i staże
 • Feb 2-20, 2018
  Tokio University of Science, Department of Mathematics

  Wyjazd w ramach współpracy naukowej. Dwa cykle wykładów na tematy: 1. Banach-Lie groupoids and fibre-wise linear Poisson structures related to von Neumann algebras, 2. A family of integrable systems of nonlinearity coupled harmonic oscillators

 • Mar 3-26, 2017
  School of Mathematical Sciences of Jiao Tong University, Shanghai

  Pobyt w ramach współpracy naukowej, Cykl wykładów: "Groupoids, algebroids and Poisson structures related to W*-algebras"

 • Aug 30 - Oct 1, 2016
  The Hong Kong University of Science and Technology

  Pobyt w ramach współpracy naukowej. Cykl wykładów poświęconych metodzie stanów koherentnych w kwantyzacji: "Coherent states methods in quantization"

 • Mar 19-29, 2015
  University of Sheffield, University of Manchester

  Wyjazd w ramach współpracy naukowej Manchester Geometry Seminar 2014/2015

Członkostwo w kolegiach redakcyjnych