Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki : Oferta dla szkół

  1. Matematyczny Konkurs Zadaniowy
  2. Konkurs na projekt matematyczny
  3. Międzynarodowy konkurs matematyczny

Matematyczny Konkurs Zadaniowy

Szanowni Państwo Nauczyciele i Uczniowie,

Wielu uczniów odczuwa potrzebę rozwiązywania zadań matematycznych innych niż te rozwiązywane w codziennej pracy szkolnej czy podczas przygotowywania się do egzaminów. W tym miejscu wszyscy chętni uczniowie będą mieli możliwość wypróbowania swoich sił i zmierzenia się z zadaniami trochę nietypowymi - niektóre z nich są teoretyczne, niektóre mają treść skorelowaną z innymi dziedzinami wiedzy.

Tak więc ogłaszamy nieustający konkurs zadaniowy dla wszystkich chętnych i zainteresowanych matematyką! Nie stresujcie się. Nie jest ważne, czy zdobędziecie kilka punktów więcej lub mniej. Ważne jest, że będziecie rozwijać swoje matematyczne myślenie i poznawać różne oblicza matematyki. A może po pewnym czasie zaczniecie proponować swoje zadania, z którymi zmierzą się Wasi koledzy z innych szkół?

Propozycja skierowana jest do uczniów ze wszystkich typów szkół. Nie ma ograniczeń wiekowych. Ważne jest zainteresowanie i pasja.

Część naszej strony internetowej zawierającą propozycje aktywności dla uczniów będziemy rozszerzać. Możecie Państwo (zarówno nauczyciele, jak i uczniowie) mieć w tym swój udział; wszystkie pomysły są mile widziane.

Wszystkie pytania, propozycje i rozwiązania zadań kierować można na adres e-mail: ckum@math.uwb.edu.pl.

W imieniu pracowników i studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UwB
dr Anna Rybak

Do pobrania

Konkurs na projekt matematyczny

Powszechnie wiadomo, na czym polega praca projektowa. Projekt pozwala rozszerzyć swoją wiedzę z różnych dziedzin poprzez wyszukiwanie informacji, tworzyć korelacje międzydziedzinowe poprzez łączenie tych informacji w celu rozwiązania interdyscyplinarnego problemu, sprzyja zaspokojeniu ciekawości poznawczych, uczy prowadzenia badań w zakresie wybranego zagadnienia, a także pozwala wykazać się różnymi talentami "niematematycznymi". Projekt jest dla każdego. Poniżej zamieszczone są przykładowe tematy projektów, które możecie realizować:

  1. Jak liczono dawniej, jak liczymy dziś?
  2. Matematyka przed wiekami w różnych stronach świata
  3. Punkty i proste na różnych powierzchniach: płaszczyźnie, sferze, powierzchni bocznej walca, stożka, na torusie itp.
  4. Tą wiedzą chcę się podzielić...

Nie musicie ograniczać się do powyższych tematów. Możecie zaproponować swoje - związane z matematyką.

Projekty dobrze realizuje się w grupach. Wszelkie uwagi, zapytania, a potem gotowe projekty w formie materiału elektronicznego prosimy kierować na adres: ckum@math.uwb.edu.pl.

Termin przesyłania prac: 15 grudnia 2015 roku.

Międzynarodowy konkurs matematyczny

Matematyka bez granic

Region Podlaski

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Matematyka bez granic (fr. Mathématiques sans frontières - czytaj: matema'tik są frą'tie) organizowany jest pod auspicjami Rady Europy. W Polsce patronat nad nim objęło Polskie Towarzystwo Matematyczne. Konkurs ma niespotykaną formę, gdyż startują w nim całe klasy. Jego celem jest otwarcie intelektualnych granic pomiędzy krajami, regionami i szkołami. Ma interdyscyplinarne zadania i jest adresowany do szerokiego kręgu uczniów, nie tylko do najlepszych matematyków. Liczą się w nim także: umiejętność współpracy i podziału zadań w grupie, pomysłowość, wyobraźnia, zdolności językowe i plastyczne (konstrukcje, wycinanki, budowanie modeli brył). Przygotowanie do konkursu bardzo integruje zespół klasowy.

Zadania nawiązują do konkretnych sytuacji życiowych i pokazują zastosowanie matematyki w życiu codziennym i w innych dziedzinach nauki. Są skorelowane z innymi przedmiotami. Dla polskiej szkoły są to zadania bardzo nietypowe. Na ogół nie wymagają uzasadnienia, ale wypracowania konkretnego algorytmu postępowania. Mają zróżnicowany stopień trudności i tematykę, więc każdy uczeń w klasie może się czymś wykazać. Jedno z zadań podane jest w językach obcych i tak też trzeba zapisać jego rozwiązanie.

Matematyka bez granic Senior to konkurs bezpłatny, międzyklasowy adresowany do ósmych klas szkół podstawowych oraz pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Warunki uczestnictwa: Jedynie całe klasy mają prawo uczestnictwa w zawodach. Zgłoszenie udziału w konkursie następuje za zgodą wszystkich uczniów klasy w porozumieniu z nauczycielem matematyki i dyrekcją szkoły. Do współzawodnictwa mogą stawać uczniowie klas ze szkół publicznych i niepublicznych

Organizatorzy

Honorowy Patronat nad konkursem w Regionie Podlaskim sprawuje  Polskie Towarzystwo Matematyczne, Oddział Białostocki oraz Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie: http://mbg.uz.zgora.pl/

Edycja 2020/2021

Terminarz XXXII MK MBG Senior edycja (2020/2021)

Edycja 2019/2020

Wyniki międzynarodowego konkursu matematycznego
Matematyka bez granic
Rok 2020, Edycja XXXI
MiejsceNazwa szkołyKlasaOpiekun
1.I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku1b*Sylwia Naumczuk
2.Zespół Szkół nr 1 III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach1c gimLeszek Czesław Harasimowicz
3.I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku1c*Agnieszka Roszkowska

W regionie podlaskim zdobywcom I i II miejsca nagrody ufundował Wydział Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku.

Zadania finałowe