Studia

Studia pierwszego stopnia

Trzyletnie studia prowadzone są trybem studiów stacjonarnych. Absolwent otrzymuje tytuł licencjata i może kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia. Ramowe plany studiów i programy przedmiotów poszczególnych wykładów przedstawione są w dziale: Plany studiów. Opisy specjalizacji

Studia drugiego stopnia

Dwuletnie studia prowadzone są trybem studiów stacjonarnych. Absolwent otrzymuje tytuł magistra. Ramowe plany studiów i programy przedmiotów poszczególnych wykładów przedstawione są w dziale: Plany studiów. Opisy specjalizacji