Studia : Praktyki zawodowe

Studenci II roku kierunku matematyka finansowa I stopnia zobowiązani są do odbycia praktyk zawodowych. Praktyki trwają 3 tygodnie (120 godzin).

Student sam wskazuje miejsce gdzie będzie chciał odbyć praktykę i po uzyskaniu zgody pracodawcy powinien odebrać w sekretariacie umowę (w dwóch egzemplarzach) podpisaną przez Dziekana i przedstawić do podpisu pracodawcy. Jeden z egzemplarzy podpisanej umowy należy dostarczyć opiekunowi praktyk. Umowy będzie można odbierać z początkiem maja.

Instytucja, w której student odbywa praktykę zawodową powinna wykorzystywać w swojej działalności szeroko rozumiane metody matematyczne (np. banki, biura rachunkowe, urzędy statystyczne, odpowiednie działy w przedsiębiorstwach i urzędach).

Student odbywający praktykę jest zobowiązany prowadzić  dziennik praktyk wg obowiązującego wzoru (dokumenty do pobrania poniżej). Można też skorzystać z dzienniczków dostępnych w dziekanacie.

Dziennik praktyk (format A4) powinien zawierać następujące informacje:

Dzienne sprawozdania z podejmowanych czynności powinny być potwierdzone podpisem osoby sprawującej nadzór nad praktyką, po każdym tygodniu praktyk (nie jest konieczna pieczęć jeśli opiekun jej nie posiada).

Zakładowy opiekun praktyk, po zakończeniu praktyki, wypełnia Opinie o praktykancie (str. 10 dziennika praktyk) oraz wystawia ocenę.

Ważne !!!

Działania opisywane w Dzienniku Praktyk powinny być zbieżne z Ramowym Programem Praktyk. Proszę, zatem odnotowywać tylko te czynności, które spełniają te wymagania. Wszelkie wzmianki typu: "robiłem kawę", "naklejałem znaczki na koperty", "wycierałem parapety" itp. mogą spowodować nie zaliczenie praktyk.

W pracy będą Państwo zobowiązani do wykonywania różnych czynności, również nie wynikających bezpośrednio z zajmowanego stanowiska (co jest zupełnie naturalne). Jednak wypełniając tygodniową kartę pracy proszę skupić się na zrealizowaniu Ramowego Programu Praktyk.

Kontakt

W przypadku pytań proszę kontaktować się z opiekunem praktyk:

Opiekun dr Justyna Makowska
Adres e-mail makowska@math.uwb.edu.pl

Dokumenty do pobrania

Dziennik praktyk do odbioru w Dziekanacie Wydziału