Studia : Opiekunowie

Kierunek Matematyka

Studia pierwszego stopnia

Matematyka

Rok Opiekun Adres e-mail
1 mgr Krzysztof Bardadyn mi2019@math.uwb.edu.pl

Matematyka teoretyczna

Rok Opiekun Adres e-mail
2 dr Małgorzata Hryniewicka mi2018@math.uwb.edu.pl
3 dr Grzegorz Jakimowicz mi2017@math.uwb.edu.pl

Matematyka finansowa

Rok Opiekun Adres e-mail
2 dr Małgorzata Hryniewicka mfi2018@math.uwb.edu.pl
3 dr Grzegorz Jakimowicz mfi2017@math.uwb.edu.pl

Studia drugiego stopnia

Matematyka teoretyczna

Rok Opiekun Adres e-mail
2 dr Urszula Ostaszewska mii2018@math.uwb.edu.pl

Matematyka finansowa

Rok Opiekun Adres e-mail
1 dr Karol Pryszczepko mfii2019@math.uwb.edu.pl
2 dr Urszula Ostaszewska mfii2018@math.uwb.edu.pl