Studia : Opiekunowie

Kierunek Matematyka

Studia pierwszego stopnia

Matematyka, specjalność matematyka teoretyczna

Rok Opiekun Adres e-mail
1 mgr Elwira Wawreniuk mi2016@math.uwb.edu.pl
2 dr Małgorzata Hryniewicka mi2015@math.uwb.edu.pl
3 dr Agnieszka Tereszkiewicz mi2014@math.uwb.edu.pl

Matematyka, specjalność matematyka finansowa

Rok Opiekun Adres e-mail
1 mgr Elwira Wawreniuk mfi2016@math.uwb.edu.pl
2 dr Małgorzata Hryniewicka mfi2015@math.uwb.edu.pl
3 dr Agnieszka Tereszkiewicz mfi2014@math.uwb.edu.pl

Studia drugiego stopnia

Matematyka, specjalność analiza danych i modelowanie

Rok Opiekun Adres e-mail
1 dr Urszula Ostaszewska ad2016@math.uwb.edu.pl

Matematyka, specjalność matematyka finansowa

Rok Opiekun Adres e-mail
1 dr Urszula Ostaszewska mfii2016@math.uwb.edu.pl
2 dr Justyna Makowska mfii2015@math.uwb.edu.pl

Kierunek Informatyka i ekonometria

Studia pierwszego stopnia

Rok Opiekun Adres e-mail
1 dr Agnieszka Stocka iie2016@math.uwb.edu.pl
2 dr hab. Alina Dobrogowska iie2015@math.uwb.edu.pl
3 dr Tomasz Czyżycki iie2014@math.uwb.edu.pl