Studia : Opiekunowie

Kierunek Matematyka

Studia pierwszego stopnia

Matematyka teoretyczna

Rok Opiekun Adres e-mail
1 dr Małgorzata Hryniewicka mi2018@math.uwb.edu.pl
2 mgr Karolina Wojciechowicz mi2017@math.uwb.edu.pl
3 dr Małgorzata Zdanowicz mi2016@math.uwb.edu.pl

Matematyka finansowa

Rok Opiekun Adres e-mail
1 dr Małgorzata Hryniewicka mfi2018@math.uwb.edu.pl
2 mgr Karolina Wojciechowicz mfi2017@math.uwb.edu.pl
3 dr Małgorzata Zdanowicz mfi2016@math.uwb.edu.pl

Studia drugiego stopnia

Matematyka teoretyczna

Rok Opiekun Adres e-mail
1 dr Urszula Ostaszewska mii2018@math.uwb.edu.pl

Matematyka finansowa

Rok Opiekun Adres e-mail
1 dr Urszula Ostaszewska mfii2018@math.uwb.edu.pl
2 dr Tomasz Czyżycki mfii2017@math.uwb.edu.pl

Kierunek Informatyka i ekonometria

Studia pierwszego stopnia

Rok Opiekun Adres e-mail
1 dr Agnieszka Stocka iie2018@math.uwb.edu.pl
2 dr Marzena Szajewska iie2017@math.uwb.edu.pl
3 dr Justyna Makowska iie2016@math.uwb.edu.pl