Studia : Opiekunowie

Kierunek Matematyka

Studia pierwszego stopnia

Matematyka

Rok Opiekun Adres e-mail
1 mgr Karolina Wojciechowicz mi2017@math.uwb.edu.pl

Matematyka, specjalność matematyka teoretyczna

Rok Opiekun Adres e-mail
2 mgr Barbara Łupińska mi2016@math.uwb.edu.pl
3 dr Małgorzata Hryniewicka mi2015@math.uwb.edu.pl

Matematyka, specjalność matematyka finansowa

Rok Opiekun Adres e-mail
2 mgr Barbara Łupińska mfi2016@math.uwb.edu.pl
3 dr Małgorzata Hryniewicka mfi2015@math.uwb.edu.pl

Studia drugiego stopnia

Matematyka, specjalność analiza danych i modelowanie

Rok Opiekun Adres e-mail
2 dr Urszula Ostaszewska ad2016@math.uwb.edu.pl

Matematyka, specjalność matematyka finansowa

Rok Opiekun Adres e-mail
1 dr Tomasz Czyżycki mfii2017@math.uwb.edu.pl
2 dr Urszula Ostaszewska mfii2016@math.uwb.edu.pl

Kierunek Informatyka i ekonometria

Studia pierwszego stopnia

Rok Opiekun Adres e-mail
1 dr Marzena Szajewska iie2017@math.uwb.edu.pl
2 dr Justyna Makowska iie2016@math.uwb.edu.pl
3 dr hab. Alina Dobrogowska iie2015@math.uwb.edu.pl