Studia : Plany studiów

Kierunek Matematyka

Studia pierwszego stopnia

Bezpieczeństwo informacji

Matematyka finansowa

Matematyka teoretyczna

Studia drugiego stopnia

Analiza danych i modelowanie

Matematyka finansowa

Matematyka teoretyczna