Studia : Organizacja roku

Rok akademicki 2019-20

Semestr zimowy 2019-10-01 2020-02-16
zajęcia dydaktyczne 2019-10-01 2019-12-22
uroczysta inauguracja roku akademickiego - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
2019-10-10
wakacje zimowe 2019-12-23 2020-01-08
zajęcia dydaktyczne c.d. 2020-01-09 2020-02-03
sesja egzaminacyjna semestru zimowego 2020-02-04 2020-02-16
Semestr letni 2020-02-17 2020-09-30
zajęcia dydaktyczne 2020-02-17 2020-09-30
poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego 2020-02-17 2020-03-01
wakacje wiosenne 2020-04-09 2020-04-14
zajęcia dydaktyczne c.d. 2020-04-15 2020-06-14
dni wolne od zajęć dydaktycznych
2020-04-17
2020-04-20
2020-04-21
sesja egzaminacyjna semestru letniego 2020-06-15 2020-06-28
wakacje letnie 2020-06-29 2020-09-30
praktyki zawodowe 2020-06-29 2020-09-21
poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego 2020-07-06 2020-07-19

W celu zapewnienia pełnej realizacji programu kształcenia ustala się, że:

Na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie: