Studia : Organizacja roku

Rok akademicki 2017-18

Semestr zimowy 2017-10-01 2018-02-14
zajęcia dydaktyczne 2017-10-01 2018-01-31
uroczysta inauguracja roku akademickiego - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
2017-10-10
wakacje zimowe 2017-12-23 2018-01-08
zajęcia dydaktyczne c.d. 2018-01-09 2018-01-31
sesja egzaminacyjna semestru zimowego 2018-02-01 2018-02-14
Semestr letni 2018-02-15 2018-09-30
zajęcia dydaktyczne 2018-02-15 2018-03-28
poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego 2018-02-19 2018-03-04
wakacje wiosenne 2018-03-29 2018-04-03
zajęcia dydaktyczne c.d. 2018-04-04 2018-06-17
dni wolne od zajęć dydaktycznych
2018-04-09
2018-04-30
2018-05-02
2018-05-04
2018-06-01
sesja egzaminacyjna semestru letniego 2018-06-18 2018-07-01
wakacje letnie (w tym: praktyki programowe) 2018-07-02 2018-09-30
poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego 2018-09-01 2018-09-14
okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia roku akademickiego 2017-18 i rozpoczęcia roku akademickiego 2018-19 2018-09-15 2018-09-30

W celu zapewnienia pełnej realizacji programu kształcenia ustala się, że: w środę 13 czerwca 2018 zrealizowane będą zajęcia dydaktyczne przewidziane rozkładem zajęć na poniedziałek.