Studia : Organizacja roku

Rok akademicki 2016-17

Semestr zimowy 2016-10-01 2017-02-19
zajęcia dydaktyczne 2016-10-01 2016-12-22
uroczysta inauguracja roku akademickiego - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
2016-10-10
dzień wolny od zajęć dydaktycznych
2016-10-31
wakacje zimowe 2016-12-23 2017-01-08
zajęcia dydaktyczne c.d. 2017-01-09 2017-02-05
egzaminacyjna sesja zimowa 2017-02-06 2017-02-19
Semestr letni 2017-02-20 2017-09-30
zajęcia dydaktyczne 2017-02-20 2017-04-12
poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego 2017-02-20 2017-03-05
wakacje wiosenne 2017-04-13 2017-04-18
zajęcia dydaktyczne c.d. 2017-04-19 2017-06-13
dzień wolny od zajęć dydaktycznych
2017-05-02
egzaminacyjna sesja letnia 2017-06-14 2017-06-30
wakacje letnie (w tym: praktyki programowe) 2017-07-01 2017-09-30
poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego 2017-09-04 2017-09-17
okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia roku akademickiego 2016-17 i rozpoczęcia roku akademickiego 2017-18 2017-09-18 2017-09-30

W celu zapewnienia pełnej realizacji programu kształcenia ustala się, że: