Studia : Koła naukowe

Koło Naukowe Matematyki Stosowanej

Koło Naukowe Matematyki Stosowanej powstało w roku akademickim 2017/2018 przy Zakładzie Równań Różnicowych i Procesów Dyskretnych. Głównym celem działania Koła jest zrzeszanie wszystkich studentów chcących poszerzać swoje matematyczne horyzonty. Regularne spotkania stwarzają okazję do poznania nowych ludzi, prowadzenia ciekawych dyskusji i pogłębiania wiedzy. Każdy z Członków Koła ma okazję do zaprezentowania tego, co go w matematyce interesuje najbardziej, poprzez wygłoszenie referatu na jednym z cotygodniowych zebrań. Ponadto osoby zrzeszone w Kole mają możliwość wyjazdów na konferencje studenckie, które dają sposobność do integracji z osobami studiującymi w innych ośrodkach akademickich oraz wymianę myśli matematycznej.

Studenci mogą dołączyć do Koła w dowolnym momencie roku akademickiego, do czego serdecznie zachęcamy.

Opieka naukowa dr hab. Ewa Schmeidel
Adres e-mail knms@math.uwb.edu.pl

Zebrania koła