Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki : Konkurs

Konkurs na Eksperyment Matematyczny

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. Makuszyńskiego w Białymstoku oraz Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki przy Wydziale Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku głaszają drugą edycję

Konkursu na Eksperyment Matematyczny.

Celem konkursu jest

Konkurs w tym roku ma charakter międzynarodowy. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych klas VI-VIII oraz szkół ponadpodstawowych, którzy chcą poznawać matematykę poprzez wykonywanie pracy badawczej.

Zadanie konkursowe polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu eksperymentu prowadzącego do wniosków o treści matematycznej, a także udokumentowaniu tego działania w formie prezentacji (zawierającej zdjęcia pokazujące przeprowadzenie eksperymentu) lub filmu i przesłaniu tej dokumentacji na oba następujące adresy: konkursmatematycznysp11@gmail.com oraz konkurs@math.uwb.edu.pl (ponieważ są dwie instytucje organizujące konkurs). W przypadku, gdy plik zawierający np. film jest duży, załączyć link do miejsca, w którym jest umieszczony w chmurze.

Termin nadsyłania prac upływa 15 maja 2022 roku.

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

Szczegółowy regulamin konkursu zawierający m. in. kryteria oceniania prac znajduje się poniżej do pobrania.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że dla wielu uczniów eksperymentowanie w matematyce i praca metodą badawczą to sprawy nowe, więc umieszczamy poniżej trochę wyjaśnień.

Co to jest eksperyment matematyczny?

Najprościej mówiąc, eksperyment matematyczny to działanie konkretne, doświadczalne, które ma na celu sprawdzenie naszego przypuszczenia dotyczącego rozwiązania jakiegoś problemu, znalezienia odpowiedzi na pytanie, które zrodziło się u nas pod wpływem zaciekawienia jakimś tematem. Na początku jest doświadczenie, czyli obserwacja zdarzeń zachodzących samoistnie lub wywołanych przez nas samych. Na przykład: zainteresowało nas, czy znając pojemność naczynia w kształcie sześcianu można obliczyć pojemność wazonu o takiej samej podstawie, ale w kształcie piramidy (oczywiście ustawionej na "czubku" przymocowanym do ozdobnej podstawki). Wykonujemy doświadczenie polegające na bezpośrednim sprawdzeniu tego poprzez przelewanie wody, czy inne podobne czynności. Pojedyncze doświadczenie nie jest jednak eksperymentem. Do fazy eksperymentowania przechodzimy dopiero wtedy, gdy świadomie i zgodnie z pewną procedurą planujemy badania zmierzające do wzbogacenia naszej wiedzy, a więc w naszym przykładzie na przykład do odkrycia związku pomiędzy objętościami wspomnianych dwóch brył.

Wspomniana procedura badawcza obejmuje następujące elementy (etapy eksperymentu):

Wasze problemy badawcze i eksperymenty nie muszą być skomplikowane. Ważne jest, aby została zastosowana metoda badawcza.

Rozstrzygnięcie konkursu Matematyka w moim zawodzie 2021

Miło jest nam bardzo poinformować Państwa, że na konkurs wpłynęły prace z całej Polski.

Prace oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych:

Przy ocenie brana była pod uwagę: estetyka, pomysłowość, oryginalność, czytelność prezentacji i wyjaśnienia związku matematyki z zawodem przedstawionym na zdjęciu oraz stopień wykorzystania specyfiki zawodu w treści zadania matematycznego.

Jury złożone z pracowników Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku oraz Wydziału Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku ustaliło następujące wyniki:

W kategorii uczniowie klas I-II szkół ponadpodstawowych:

W kategorii uczniowie klas III - IV szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych:

Serdecznie gratulujemy wszystkim Laureatom. Prace były ciekawe; widać, że Uczestnicy są świadomi użyteczności matematyki w ich wybranych lub wymarzonych zawodach.

Planujemy zorganizowanie spotkania online Uczestników konkursu, aby poznać się - przynajmniej w takiej formie, porozmawiać, może zrobić jakieś wspólne plany na przyszłość.

Nagrody prześlemy pocztą, przedtem skontaktujemy się z nagrodzonymi i wyróżnionymi Uczestnikami w celu ustalenia, dokąd te nagrody wysłać, natomiast dyplomy uczestnictwa pozostałym Uczestnikom prześlemy w formie elektronicznej.

Rozstrzygnięcie konkursu Na wakacjach spotkałem matematykę 2021

Miło jest nam bardzo poinformować Państwa, że na konkurs w tym roku wpłynęły 92 prace z całej Polski. Wszystkie prace są ciekawe i pokazują autentyczne zainteresowanie Autorów matematyką spotykaną w różnych miejscach i w różnym czasie.

A oto wyniki w poszczególnych kategoriach:

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, zaś do wszystkich pozostałych Autorów mamy przesłanie: czujcie się wyróżnieni; naprawdę na to zasłużyliście.

Bardzo chcielibyśmy zorganizować uroczystość wręczenia nagród u nas na naszym pięknym kampusie, ale ponieważ większość Autorów jest spoza Białegostoku, więc zorganizujemy spotkanie online, abyśmy mogli lepiej się poznać i podzielić wrażeniami i doświadczeniami. Nagrody wyślemy pocztą, zaś dyplomy uczestnictwa drogą elektroniczną. Chwilę to potrwa, więc proszę się nie niecierpliwić. Zorganizujemy na Wydziale matematyki UwB wystawę prac, udokumentujemy ją i prześlemy Państwu link do tej dokumentacji.

Rozstrzygnięcie konkursu Eksperyment matematyczny 2021

Miło jest nam bardzo poinformować Państwa, że na konkurs wpłynęły prace z całej Polski. Prace oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych:

Przy ocenie brana była pod uwagę zgodność z zasadami prowadzenia eksperymentów naukowych, oryginalność badanego problemu, estetyka i czytelność dokumentacji. Jury złożone z pracowników Wydziału Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku oraz Szkoły Podstawowej nr 11 w Białymstoku ustaliło następujące wyniki:

Serdecznie gratulujemy wszystkim Laureatom. Prace były ciekawe; widać, że Uczestnicy mają w sobie żyłkę badacza - świadczy o tym duża liczba wyróżnień. To dobrze wróży na przyszłość. Będziemy się starali to nastawienie badawcze do poznawania matematyki popularyzować i rozwijać u uczniów w różnym wieku.

Galeria prac konkursowych

Rozstrzygnięcie konkursu Na wakacjach spotkałem matematykę 2020

Miło jest nam bardzo poinformować Państwa, że na konkurs w tym roku wpłynęło 47 prac, przy czym niektóre prace dotarły do nas z odległych regionów Polski. Wszystkie prace są ciekawe i pokazują autentyczne zainteresowanie Autorów matematyką spotykaną w różnych miejscach i w różnym czasie.

A oto wyniki w poszczególnych kategoriach:

W kategorii uczniowie klas II - V szkół podstawowych:

Dwa równoległe pierwsze miejsca zajęły:

Nela Karczewska ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Bielsku Podlaskim, klasa III a, za album Moje wakacyjne spotkania z matematyką na ścieżkach Prawosławia

i Sara Karczewska ze Szkoły Podstawowej nr 4 Bielsku Podlaskim, klasa III a, za album Moje wakacyjne spotkania z matematyką na ścieżkach polskiej przyrody

Dwa równoległe drugie miejsca zajęli:

Tobiasz Kamusella ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu, klasa III, za pracę Symetria względem prostej

i Andżelika Chodziutko ze Szkoły Podstawowej nr 37 w Białymstoku, klasa IV, za dwie prace Muzyka a matematyka - wiersz i pracę graficzną. Tutaj przytaczamy wiersz:

Muzyka, a matematyka

Tak sobie dzisiaj pomyślałam:
- Gdzie matematykę na wakacjach spotkałam?
Przecież w tym roku nigdzie nie wyjeżdżałam.

Po chwili olśnienia dostałam:
- Na balet chodziłam, muzyką się raczyłam,
a z utworami Moniuszki wręcz się zaprzyjaźniłam.

Matematykę właśnie w muzyce odkryłam!
- Datę narodzin i śmierci artysty zapamiętałam.
Po kolei, jeden po drugim utwory kompozytora poznawałam.

Klucz wiolinowy zawsze pierwszy na pięciu równoległych liniach stoi,
za nim krzyżyk co podwyższa wysokość dźwięku o pół tonu
i jest przeciwieństwem bemolu.

Cala nuta, półnuta, ćwierćnuta, ósemka i szesnastka
to dopiero matematyki namiastka.
Te białe i czarne owale rozpoznaję doskonale!

W nutach i w metrum ułamki dostrzegłam.
Takt w ułamkach jest z pewnością wyrażany,
a interwały w muzyce odcinkami nazywamy.

Trzy równoległe trzecie miejsca zajęły:

Ewa Szotko ze Szkoły Podstawowej nr 19 w Białymstoku, klasa IV c, za pracę Matematyka na plaży

Natalia Sawicka ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Białymstoku za pracę Obliczenia w podróży
Laura Rogowska ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Białymstoku, klasa V a, za pracę Wakacje z matematyką

W kategorii uczniowie klas VI - VIII szkół podstawowych:

Pierwsze miejsce zajęła Weronika Ramotowska ze Szkoły Podstawowej nr 53 w Białymstoku, klasa VIII a, za pracę Śniardwy przez okular lornetki

Drugie miejsce zajęła Joanna Białasz z Prywatnej Szkoły Podstawowej Informatyczno - Językowej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku, klasa VIII, za prace Matematyka w Ziołowym Zakątku i Symetria w ruinach

Dwa równoległe trzecie miejsca zajęły:

Roksana Chodziutko Szkoły Podstawowej nr 37 w Białymstoku, klasa VIII, za pracę Matematyka w architekturze

i Aleksandra Mościcka ze Szkoły Podstawowej w Sokołach, klasa VIII, za pracę Odbicie lustrzane czyli matematyczne przystawanie

W kategorii uczniowie szkół ponadpodstawowych:

Pierwsze miejsce zajął Norbert Słodownik z VII Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, klasa II f, za pracę Przenikanie powierzchni w Philharmonie Luxemburg

Drugie miejsce zajęła Maja Kurzyk z V Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, klasa II AN, za pracę Okręgi w elipsie

Dwa równoległe trzecie miejsca zajęły:

Mariola Mościcka z VII Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, klasa II, za pracę Wędrówka z figurami Przedmieściem Warszawy

i Natalia Słomińska z XI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, za pracę Za(ROMB)iste odbicie

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, zaś do wszystkich pozostałych Autorów mamy przesłanie: czujcie się wyróżnieni; naprawdę na to zasłużyliście. Bardzo chcielibyśmy zorganizować uroczystość wręczenia nagród, ale obecne warunki epidemiologiczne nie pozwalają na to. Przygotujemy dyplomy i wyślemy drogą elektroniczną, natomiast wystawę prac i uroczyste wręczenie nagród zorganizujemy, gdy już będziemy mogli spotykać się bezpośrednio.

Rozstrzygnięcie konkursu Na wakacjach spotkałem matematykę 2019

Miło jest nam bardzo poinformować Państwa, że na konkurs wpłynęły 22 prace od 21 Autorów. Wszystkie prace są ciekawe i pokazują autentyczne zainteresowanie Autorów matematyką spotykaną w różnych miejscach i w różnym czasie.

A oto wyniki w poszczególnych kategoriach:

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, zaś do wszystkich pozostałych Autorów mamy przesłanie: czujcie się wyróżnieni, naprawdę na to zasłużyliście.

Uroczyste podsumowanie konkursu, na które będą zaproszeni wszyscy Autorzy wraz z opiekunami, planujemy zorganizować w drugiej połowie listopada 2019. Przygotowujemy wystawę wszystkich prac, a to wymaga trochę czasu. O szczegółowych terminach będziemy informować na stronie internetowej Wydziału Matematyki UwB oraz drogą mailową.