Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki : Co się działo

Otwarcie Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki

Dnia 26 listopada 2015 roku odbyło się otwarcie Centrum. W obecności nauczycieli i zaproszonych gości została przeprowadzona lekcja otwarta na temat Warunek prostopadłości prostych. Uczestniczyli w niej uczniowie klasy Ie z I Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. Jednym z jej celów było zaprezentowanie wykorzystania metod i środków dydaktycznych inspirujących uczniów do samodzielnego konstruowania wiedzy matematycznej.

Wizyta uczniów z Sokołowa Podlaskiego

W listopadzie 2015 odwiedzili nas uczniowie z klas matematycznych Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie Podlaskim. Uczestniczyli oni w interaktywnym wykładzie Czytaj Szekspira i ucz się myślenia matematycznego.

Wizyta uczniów z Łomży

W grudniu 2015 odwiedzili nas uczniowie z III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży. Uczestniczyli oni w interaktywnym wykładzie Różne światy geometryczne.

Uczniowie odkrywają tajniki geometrii sferycznej

13 grudnia 2016 roku odwiedzili nas uczniowie klas szóstych ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Turośli. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach poświęconych odkrywaniu własności figur geometrycznych na powierzchni zakrzywionej. Przekonali się, że posługując się globusem można uczyć się matematyki, a konstrukcje geometryczne można wykonywać nie tylko na płaszczyźnie. Właśnie wykonując takie konstrukcje i dokonując odpowiednich pomiarów odkryli, że suma kątów wewnętrznych w trójkącie sferycznym nie jest równa 180 stopni. Na globusie odkryli trójkąt o trzech kątach prostych, a na pomarańczy - dwukąt! Pani Sylwia Grala, ich nauczycielka matematyki, tak skomentowała zajęcia: "Uczniowie wspominali i jeszcze dzisiaj opowiadali, jakich odkryć dokonali na kreatywnej lekcji. Posługiwali się nawet właściwą terminologią. Myślę, że lekcja niektórych uczniów bardzo pozytywnie zainspirowała."

Geometria na powierzchni kuli i GeoGebra

Dnia 18 stycznia 2017 roku Wydział Matematyki i Informatyki odwiedziła grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Białymstoku. Dzieci uczestniczyły w dwóch formach zajęć: warsztatach z zakresu geometrii na powierzchni kuli prowadzonych przez dr Annę Rybak i zajęciach komputerowych z programem GeoGebra prowadzonych przez dr Agnieszkę Tereszkiewicz.

Międzynarodowa olimpiada i konkurs matematyczny

Dnia 18 lutego 2017 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki odbył się II etap Międzynarodowej Białorusko-Litewsko-Ukraińsko-Polskiej Olimpiady Matematycznej oraz Międzynarodowego Białorusko-Litewsko-Ukraińsko-Polskiego Konkursu Matematycznego. W etapie tym wzięli udział uczniowie ze szkół województwa podlaskiego i mazowieckiego zakwalifikowani w oparciu o wyniki etapu internetowego. Finał Konkursu i Olimpiady odbędzie się 18 marca 2017 w Brześciu na Białorusi, na Brzeskim Państwowym Uniwersytecie im. Aleksandra Puszkina.

Dzień liczby Pi

14 marca 2017 obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Liczby Pi. Klasy pierwsze wzięły udział w podchodach matematycznych, które zostały zorganizowane przy współudziale dr Agnieszki Teraszkiewicz.

Na auli szkolnej mgr Mateusz Woronowicz wygłosił wykład O ułamkach zwykłych z niezwykłej perspektywy algebry abstrakcyjnej.

Samorząd Uczniowski zorganizował kiermasz ciast ozdobionych liczbą Pi, upieczonych przez uczniów, z którego dochód został przeznaczony na cel charytatywny.

Finał Międzynarodowego Konkursu Matematycznego

Dnia 18 marca 2017 roku w Brześciu na Białorusi odbył się finał Międzynarodowej Białorusko-Litewsko-Ukraińsko-Polskiej Olimpiady Matematycznej oraz Międzynarodowego Białorusko-Litewsko-Ukraińsko Polskiego Konkursu Matematycznego. Organizatorami Olimpiady i Konkursu są Uniwersytet w Białymstoku i Brzeski Uniwersytet Państwowy im. Aleksandra Puszkina w Brześciu.

Do finału zakwalifikowały się ze strony polskiej cztery osoby: jedna uczennica I LO w Białymstoku i troje uczniów z I LO w Sokołowie Podlaskim. Wszyscy wrócili z dyplomami. Pierwsze miejsce zajął Piotr Mazurek z I LO w Sokołowie Podlaskim, drugie - Jakub Derlicki z I LO w Sokołowie Podlaskim, trzecie - ex aequo Aleksandra Sobieska z I LO w Sokołowie Podlaskim i Magdalena Nowik z I LO w Białymstoku.

W tym samym czasie miał miejsce także finał Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej. Ze strony polskiej zakwalifikowało się do niego trzech uczniów z białostockich liceów ogólnokształcących - I LO, II LO oraz III LO. Najlepsi okazali się uczniowie z Białorusi. Spośród polskich uczestników dwóch zajęło ex aequo trzecie miejsce - to Damian Werpachowski z II LO w Białymstoku i Jakub Trzcinka z III LO w Białymstoku.

Ogółem w etapie finałowym zawodów brało udział siedmioro uczniów z Polski, ośmioro z Białorusi i dwanaścioro z Ukrainy - przy czym uczniowie ukraińscy odbywali go w Odessie. Dla uczniów polskich i białoruskich wspólne zawody matematyczne wraz z towarzyszącym programem turystyczno-krajoznawczym były okazją do nawiązania nowych znajomości i rozszerzenia wiedzy o regionach, w których mieszkają.

Czy linia prosta jest zawsze prosta?

Dnia 8 maja 2017 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki gościło ponad siedemdziesięcioro gimnazjalistów z Hajnówki. Młodzież uczestniczyła w wykładzie prowadzonym przez dr Annę Rybak Czy linia prosta jest zawsze prosta? Podczas wykładu wzbogaconego dyskusją uczniowie mieli okazję zapoznać się z podstawami geoemtrii na powierzchniach zakrzywionych.

Real Maths Talk

Dnia 12 października 2017 roku na Wydziąc projekt Real Maths Talk, którego koordynatorem jest IV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku. Nauczycielom zagranicznym towarzyszyli nauczyciele matematyki z IV LO. Podczas spotkania dr Anna Rybak zaprezentowała działalność Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki oraz wygłosiła wykład "How to inspire students to discover mathematical knowledge (based on the experiences of Centre for Creative Learning of Mathematics at The University of Białystok)".

Warsztaty dla klas piątych z geometrii sferycznej

11 kwietnia 2018 roku odwiedzili nas uczniowie klas piątych Szkoły Podstawowej nr 16 w Białymstoku i uczestniczyli w warsztatach z geometrii sferycznej. Odkrywali własności figur geometrycznych na powierzchni kuli. Posługiwali się globusami, owocami i modelami kuli, na których wykonywali konstrukcje geometryczne i pomiary.

Wyniki finału Konkursu Matematycznego Pogranicza i Olimpiady Matematycznej Pogranicza - rok szkolny 2017/18

Finał odbył się 24 marca 2018 roku na Uniwersytecie w Białymstoku, na Wydziale Matematyki i Informatyki. Ogółem wzięło udział czworo uczniów z Białorusi i czternaścioro uczniów z Polski: w kategorii Olimpiada czworo uczniów z Białorusi i pięciu uczniów z Polski, w kategorii Konkurs dziewięcioro uczniów z Polski.

Zwycięzcy w kategorii Olimpiada:

Zwycięzcy w kategorii Konkurs:

Marcowe Spotkania z Nauką - kryminologia i psychologia

Dnia 15 marca 2018 roku w ramach Marcowych Spotkań z Nauką dr Anna Rybak wygłosiła w I Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku wykład pt. Matematyka w kryminologii? W psychologii? - Tak! Czyli o zastosowaniach matematyki. Słuchaczami wykładu byli uczniowie klas drugich.

Marcowe Spotkania z Nauką - rachunek prawdopodobieństwa

Dnia 15 marca 2018 roku w ramach Marcowych Spotkań z Nauką grupa uczniów z Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku wysłuchała dwóch wykładów:

Marcowe Spotkania z Nauką - geometria sferyczna

Dnia 14 marca 2018 roku w ramach Marcowych Spotkań z Nauką odwiedziła nasz Wydział grupa dwudziestu kilku uczniów z klasy czwartej Szkoły Podstawowej nr 52 w Białymstoku. Uczniowie odkrywali tajniki geometrii sferycznej podczas zajęć warsztatowych prowadzonych przez dr Annę Rybak.

Marcowe Spotkania z Nauką - geografia i geometria

Dnia 14 marca 2018 roku w ramach Marcowych Spotkań z Nauką odwiedziła nasz Wydział grupa około siedemdziesięciu uczniów z klas drugich i trzecich Szkoły Podstawowej nr 16 w Białymstoku. Dzieci odkrywały związki pomiędzy geografią i geometrią uczestnicząc w interaktywnej prezentacji pt. Czy linia prosta jest zawsze prosta?, a potem rozwiązywały zagadki logiczne pod kierunkiem dr Anna Rybak.

Odwiedzili nas uczniowie pierwszych klas liceum

Dnia 3 stycznia 2018 roku odwiedziła nas grupa uczniów klas pierwszych Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie Podlaskim. Wysłuchali oni dwóch wykładów:

Uczniowie ze Śląska uczą się geometrii sferycznej

W Bielsku-Białej dobiega końca realizacja projektu Przygoda z geometrią na pomarańczy - trzy światy geometrii. Na realizację tego projektu Fundacja Matematyka dla wszystkich uzyskała fundusze z konkursu grantowego w ramach 4 edycji programu mPotęga.

Jaki to ma związek z naszym Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki?

Otóż zajęcia dla 4-osobowych grup uczniów i ich nauczycieli z siedmiu gimnazjów z Bielska-Białej i okolic były prowadzone przez dr Annę Rybak z UwB i prof. Istvána Lenárta z EötvösLoránd University w Budapeszcie. Warsztaty prowadzone były metodą porównawczą, tj. treści z geometrii sferycznej były porównywane z odpowiednimi treściami z geometrii na płaszczyźnie, znanymi uczniom z lekcji matematyki. Uczniowie, prowadząc własną pracę badawczą z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych odkrywali nową dla nich wiedzę.  Cały czas odpowiadali na kluczowe pytanie naukowca: Dlaczego?

W drugiej części warsztatów uczestnicy poznali powierzchnie będące modelami trzeciego systemu geometrycznego - geometrii hiperbolicznej. Na koniec Prof. Istvan Lenart zrobił niezwykle atrakcyjny pokaz geometrii rzutowej, którym zachwycił uczestników projektu.

Realizacja projektu nie zakończyła się na tych kilkugodzinnych zajęciach. Uczniowie, którzy w nich uczestniczyli, przygotowali podobne zajęcia dla swoich kolegów i przeprowadzili je w swoich szkołach, a jedna z grup przeprowadziła zajęcia dla swoich młodszych kolegów ze szkoły podstawowej.

Na poniżej zamieszczonych zdjęciach widać różnorodność użytych pomocy naukowych oraz wzajemne uczenie się, gdzie zarówno osobami uczącymi się, jak i prowadzącymi zajęcia są uczniowie.

Bardzo zachęcam wszystkich uczniów i nauczycieli do podejmowania podobnych działań. Dzielenie się wiedzą z kolegami przez uczniów jest piękną sprawą: pozwala rozwinąć zupełnie nowy wymiar kontaktów rówieśniczych.

Warsztaty z geometrii sferycznej dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Mońkach

Dnia 8 grudnia 2017 roku odbyły się również w Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki warsztaty, podczas których uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Mońkach drogą własnej pracy badawczej poznawali podstawy geometrii sferycznej. Posługując się różnymi pomocami naukowymi rozwiązywali między innymi następujące problemy:

Wykłady z rachunku prawdopodobieństwa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Dnia 8 grudnia 2017 roku gościliśmy na Wydziale Matematyki i Informatyki uczniów z trzech szkół ponadgimnazjalnych: z I Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie Podlaskim, z Liceum Ogólnokształcącego w Mońkach i z Technikum Budowlano-Geodezyjnego w Białymstoku. Uczniowie wysłuchali dwóch wykładów:

Badacze matematyki na start

Konkurs na Eksperyment Matematyczny

Dzień liczby Pi