Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki : Konkurs

Rozstrzygnięcie konkursu Na wakacjach spotkałem matematykę 2022

Miło jest nam bardzo poinformować Państwa, że na konkurs w tym roku wpłynęło 151 prac z całej Polski. Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu: Nauczycielom-opiekunom, Rodzicom i oczywiście Uczniom, którzy wzięli udział w konkursie. Naprawdę Wasze zaangażowanie jest godne podziwu. Bardzo byśmy chcieli uhonorować wszystkich Uczestników i wszystkie szkoły, w których Uczestnicy uczą się, więc postanowiliśmy przygotować obszerną elektroniczną galerię prac, która będzie gotowa i umieszczona na stronie Wydziału Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku, natomiast już w tej chwili publikujemy listę szkół, których Uczniowie wzięli udział w konkursie. Serdeczne Wam wszystkim dzięki i wyrazy uznania!

A oto wyniki w poszczególnych kategoriach:

W kategorii uczniowie klas II - V szkół podstawowych:

Wyróżnienia w tej kategorii wiekowej otrzymali:

W kategorii uczniowie klas VI - VIII szkół podstawowych:

Wyróżnienia w tej kategorii wiekowej otrzymali:

W kategorii uczniowie szkół ponadpodstawowych:

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, zaś do wszystkich pozostałych Autorów mamy przesłanie: czujcie się wyróżnieni; naprawdę na to zasłużyliście.

Wyłonienie zwycięzców było sprawą trudną, ponieważ otrzymaliśmy bardzo dużo ciekawych, wartościowych prac. Przyznając nagrody i wyróżnienia braliśmy pod uwagę matematyczną zawartość prac, ich wartość poznawczą, oryginalność spojrzenia na matematykę oraz jakość opisu: poprawność merytoryczną i bogactwo treści matematycznych.

Nagrody wyślemy pocztą, zaś dyplomy uczestnictwa drogą elektroniczną. Chwilę to potrwa, więc proszę się nie niecierpliwić. Nie wstawiamy teraz w informacji o wynikach konkursu miniaturek prac, ponieważ przygotowujemy pełną galerię w formie elektronicznej.

Rozstrzygnięcie konkursu Konkurs na Eksperyment Matematyczny 2022

Miło jest nam bardzo poinformować Państwa, że na konkurs wpłynęły prace z całej Polski oraz z zagranicy.

Prace oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych:

Przy ocenie brana była pod uwagę zgodność z zasadami prowadzenia eksperymentów naukowych, oryginalność badanego problemu, estetyka i czytelność dokumentacji.

Jury złożone z pracowników Wydziału Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku oraz Szkoły Podstawowej nr 11 w Białymstoku ustaliło następujące wyniki:

W kategorii uczniowie klas VI - VIII szkół podstawowych:

W kategorii uczniowie szkół średnich:

Serdecznie gratulujemy wszystkim Laureatom.

W czerwcu planujemy utworzyć galerię nagrodzonych i wyróżnionych prac i opublikować ją na stronach Wydziału Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku i Szkoły Podstawowej nr 11 w Białymstoku.

Nagrody prześlemy pocztą, przedtem skontaktujemy się z nagrodzonymi Uczestnikami w celu ustalenia, dokąd te nagrody wysłać, natomiast dyplomy uczestnictwa pozostałym Uczestnikom prześlemy w formie elektronicznej.

Rozstrzygnięcie konkursu Matematyka w moim zawodzie 2021

Miło jest nam bardzo poinformować Państwa, że na konkurs wpłynęły prace z całej Polski.

Prace oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych:

Przy ocenie brana była pod uwagę: estetyka, pomysłowość, oryginalność, czytelność prezentacji i wyjaśnienia związku matematyki z zawodem przedstawionym na zdjęciu oraz stopień wykorzystania specyfiki zawodu w treści zadania matematycznego.

Jury złożone z pracowników Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku oraz Wydziału Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku ustaliło następujące wyniki:

W kategorii uczniowie klas I-II szkół ponadpodstawowych:

W kategorii uczniowie klas III - IV szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych:

Serdecznie gratulujemy wszystkim Laureatom. Prace były ciekawe; widać, że Uczestnicy są świadomi użyteczności matematyki w ich wybranych lub wymarzonych zawodach.

Planujemy zorganizowanie spotkania online Uczestników konkursu, aby poznać się - przynajmniej w takiej formie, porozmawiać, może zrobić jakieś wspólne plany na przyszłość.

Nagrody prześlemy pocztą, przedtem skontaktujemy się z nagrodzonymi i wyróżnionymi Uczestnikami w celu ustalenia, dokąd te nagrody wysłać, natomiast dyplomy uczestnictwa pozostałym Uczestnikom prześlemy w formie elektronicznej.

Rozstrzygnięcie konkursu Na wakacjach spotkałem matematykę 2021

Miło jest nam bardzo poinformować Państwa, że na konkurs w tym roku wpłynęły 92 prace z całej Polski. Wszystkie prace są ciekawe i pokazują autentyczne zainteresowanie Autorów matematyką spotykaną w różnych miejscach i w różnym czasie.

A oto wyniki w poszczególnych kategoriach:

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, zaś do wszystkich pozostałych Autorów mamy przesłanie: czujcie się wyróżnieni; naprawdę na to zasłużyliście.

Bardzo chcielibyśmy zorganizować uroczystość wręczenia nagród u nas na naszym pięknym kampusie, ale ponieważ większość Autorów jest spoza Białegostoku, więc zorganizujemy spotkanie online, abyśmy mogli lepiej się poznać i podzielić wrażeniami i doświadczeniami. Nagrody wyślemy pocztą, zaś dyplomy uczestnictwa drogą elektroniczną. Chwilę to potrwa, więc proszę się nie niecierpliwić. Zorganizujemy na Wydziale matematyki UwB wystawę prac, udokumentujemy ją i prześlemy Państwu link do tej dokumentacji.

Rozstrzygnięcie konkursu Eksperyment matematyczny 2021

Miło jest nam bardzo poinformować Państwa, że na konkurs wpłynęły prace z całej Polski. Prace oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych:

Przy ocenie brana była pod uwagę zgodność z zasadami prowadzenia eksperymentów naukowych, oryginalność badanego problemu, estetyka i czytelność dokumentacji. Jury złożone z pracowników Wydziału Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku oraz Szkoły Podstawowej nr 11 w Białymstoku ustaliło następujące wyniki:

Serdecznie gratulujemy wszystkim Laureatom. Prace były ciekawe; widać, że Uczestnicy mają w sobie żyłkę badacza - świadczy o tym duża liczba wyróżnień. To dobrze wróży na przyszłość. Będziemy się starali to nastawienie badawcze do poznawania matematyki popularyzować i rozwijać u uczniów w różnym wieku.

Galeria prac konkursowych

Rozstrzygnięcie konkursu Na wakacjach spotkałem matematykę 2020

Miło jest nam bardzo poinformować Państwa, że na konkurs w tym roku wpłynęło 47 prac, przy czym niektóre prace dotarły do nas z odległych regionów Polski. Wszystkie prace są ciekawe i pokazują autentyczne zainteresowanie Autorów matematyką spotykaną w różnych miejscach i w różnym czasie.

A oto wyniki w poszczególnych kategoriach:

W kategorii uczniowie klas II - V szkół podstawowych:

Dwa równoległe pierwsze miejsca zajęły:

Nela Karczewska ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Bielsku Podlaskim, klasa III a, za album Moje wakacyjne spotkania z matematyką na ścieżkach Prawosławia

i Sara Karczewska ze Szkoły Podstawowej nr 4 Bielsku Podlaskim, klasa III a, za album Moje wakacyjne spotkania z matematyką na ścieżkach polskiej przyrody

Dwa równoległe drugie miejsca zajęli:

Tobiasz Kamusella ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu, klasa III, za pracę Symetria względem prostej

i Andżelika Chodziutko ze Szkoły Podstawowej nr 37 w Białymstoku, klasa IV, za dwie prace Muzyka a matematyka - wiersz i pracę graficzną. Tutaj przytaczamy wiersz:

Muzyka, a matematyka

Tak sobie dzisiaj pomyślałam:
- Gdzie matematykę na wakacjach spotkałam?
Przecież w tym roku nigdzie nie wyjeżdżałam.

Po chwili olśnienia dostałam:
- Na balet chodziłam, muzyką się raczyłam,
a z utworami Moniuszki wręcz się zaprzyjaźniłam.

Matematykę właśnie w muzyce odkryłam!
- Datę narodzin i śmierci artysty zapamiętałam.
Po kolei, jeden po drugim utwory kompozytora poznawałam.

Klucz wiolinowy zawsze pierwszy na pięciu równoległych liniach stoi,
za nim krzyżyk co podwyższa wysokość dźwięku o pół tonu
i jest przeciwieństwem bemolu.

Cala nuta, półnuta, ćwierćnuta, ósemka i szesnastka
to dopiero matematyki namiastka.
Te białe i czarne owale rozpoznaję doskonale!

W nutach i w metrum ułamki dostrzegłam.
Takt w ułamkach jest z pewnością wyrażany,
a interwały w muzyce odcinkami nazywamy.

Trzy równoległe trzecie miejsca zajęły:

Ewa Szotko ze Szkoły Podstawowej nr 19 w Białymstoku, klasa IV c, za pracę Matematyka na plaży

Natalia Sawicka ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Białymstoku za pracę Obliczenia w podróży
Laura Rogowska ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Białymstoku, klasa V a, za pracę Wakacje z matematyką

W kategorii uczniowie klas VI - VIII szkół podstawowych:

Pierwsze miejsce zajęła Weronika Ramotowska ze Szkoły Podstawowej nr 53 w Białymstoku, klasa VIII a, za pracę Śniardwy przez okular lornetki

Drugie miejsce zajęła Joanna Białasz z Prywatnej Szkoły Podstawowej Informatyczno - Językowej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku, klasa VIII, za prace Matematyka w Ziołowym Zakątku i Symetria w ruinach

Dwa równoległe trzecie miejsca zajęły:

Roksana Chodziutko Szkoły Podstawowej nr 37 w Białymstoku, klasa VIII, za pracę Matematyka w architekturze

i Aleksandra Mościcka ze Szkoły Podstawowej w Sokołach, klasa VIII, za pracę Odbicie lustrzane czyli matematyczne przystawanie

W kategorii uczniowie szkół ponadpodstawowych:

Pierwsze miejsce zajął Norbert Słodownik z VII Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, klasa II f, za pracę Przenikanie powierzchni w Philharmonie Luxemburg

Drugie miejsce zajęła Maja Kurzyk z V Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, klasa II AN, za pracę Okręgi w elipsie

Dwa równoległe trzecie miejsca zajęły:

Mariola Mościcka z VII Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, klasa II, za pracę Wędrówka z figurami Przedmieściem Warszawy

i Natalia Słomińska z XI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, za pracę Za(ROMB)iste odbicie

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, zaś do wszystkich pozostałych Autorów mamy przesłanie: czujcie się wyróżnieni; naprawdę na to zasłużyliście. Bardzo chcielibyśmy zorganizować uroczystość wręczenia nagród, ale obecne warunki epidemiologiczne nie pozwalają na to. Przygotujemy dyplomy i wyślemy drogą elektroniczną, natomiast wystawę prac i uroczyste wręczenie nagród zorganizujemy, gdy już będziemy mogli spotykać się bezpośrednio.

Rozstrzygnięcie konkursu Na wakacjach spotkałem matematykę 2019

Miło jest nam bardzo poinformować Państwa, że na konkurs wpłynęły 22 prace od 21 Autorów. Wszystkie prace są ciekawe i pokazują autentyczne zainteresowanie Autorów matematyką spotykaną w różnych miejscach i w różnym czasie.

A oto wyniki w poszczególnych kategoriach:

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, zaś do wszystkich pozostałych Autorów mamy przesłanie: czujcie się wyróżnieni, naprawdę na to zasłużyliście.

Uroczyste podsumowanie konkursu, na które będą zaproszeni wszyscy Autorzy wraz z opiekunami, planujemy zorganizować w drugiej połowie listopada 2019. Przygotowujemy wystawę wszystkich prac, a to wymaga trochę czasu. O szczegółowych terminach będziemy informować na stronie internetowej Wydziału Matematyki UwB oraz drogą mailową.