Katedra Fizyki Matematycznej : Redaktorstwo

  1. P. Kielanowski, A. Odzijewicz, E. Previato Ed(s).
    Geometric Methods in Physics XXXVIII, Workshop, Białowieża, Poland, 2019, Jun 30 - Jul 6, 2019, Faculty of Mathematics, University of Białystok (conf. org.), Trends in Mathematics , (publ. by) Birkhauser Verlag, 2020.
    DOI:  10.1007/978-3-030-53305-2 .
Uwagi do prezentowanych tutaj danych proszę kierować do: webmaster@math.uwb.edu.pl