Katedra Fizyki Matematycznej : Konferencje

 1. K. Bardadyn, T. Czyżycki, A. Dobrogowska, T. Goliński, M. Horowski, G. Jakimowicz, A. Sliżewska, M. Szajewska, E. Wawreniuk
  XI School on Geometry and Physics, Białystok, Poland, Jun 27 - Jul 1, 2022
  Faculty of Mathematics, University of Białystok (org.)
 2. A. Dobrogowska²
  Generalization of the concept of classical r-matrix to Lie algebroid
  XXXIX Workshop on Geometric Methods in Physics, Białystok, Poland, Jun 19-25, 2022
  Faculty of Mathematics, University of Białystok (org.)
 3. A. Dobrogowska
  Tangent lifts of bi-Hamiltonian structures
  14th Symposium on Integrable Systems, Łódź, Poland, Jun 3-4, 2022
  University of Łódź (org.)
 4. T. Goliński², M. Horowski, G. Jakimowicz, B. Kwaśniewski, A. McKee, U. Ostaszewska, A. Sliżewska², M. Szajewska
  XXXIX Workshop on Geometric Methods in Physics, Białystok, Poland, Jun 19-25, 2022
  Faculty of Mathematics, University of Białystok (org.)
 5. B. Kwaśniewski, A. Sliżewska
  33th International Workshop on Operator Theory and its Applications, Kraków, Poland, Sep 6-10, 2022
 6. J. Makowska, M. Szajewska
  Szkolenie z zakresu projektowania uniwersalnego, Kraków, Apr 11-14, 2022
  Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku (org.), w ramach projektu "Zwiększenie kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu w Białymstoku z zakresu projektowania uniwersalnego" (sponsor)
 7. J. Makowska, M. Szajewska
  Szkolenie w zakresie projektowania uniwersalnego, Białystok, Mar 22, 2022
  AXON Centrum Edukacyjno-Metodyczne (org.)
  (w ramach projektu "Zwiększenie kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu w Białymstoku z zakresu projektowania uniwersalnego")
 8. A. Sliżewska
  Uprawnienia studentów z Ukrainy - tzw. specustawa z 12 marca 2022 r., Mar 23, 2022
 9. A. Sliżewska
  IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Wielopłaszczyznowośc procesu kształcenia - zadania i wyzwania", Toruń, Jun 1-3, 2022
  Fundacja Instytut Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki (org.)
 10. M. Szajewska
  Polyhedra Vibrations
  14th Symposium on Integrable Systems, Łódź, Poland, Jun 3-4, 2022
  University of Łódź (org.)
 11. E. Wawreniuk
  Integrable Hamiltonian systems on the symplectic realizations of e(3)*
  14th Symposium on Integrable Systems, Łódź, Poland, Jun 3-4, 2022
  University of Łódź (org.)
 12. E. Wawreniuk
  Symplectic realizations of e(3)∗
  XXXIX Workshop on Geometric Methods in Physics, Białystok, Poland, Jun 19-25, 2022
  Faculty of Mathematics, University of Białystok (org.)
 • * Prezentacja
 • ¹ Przewodniczący sesji
 • ² Członek Komitetu Organizacyjnego
 • ³ Student
Uwagi do prezentowanych tutaj danych proszę kierować do: webmaster@math.uwb.edu.pl