dr Andrew McKee : Konferencje

  1. XII School on Geometry and Physics, Białystok, Poland, Jun 26-30, 2023
    Faculty of Mathematics, University of Białystok (org.)
  • * Prezentacja
  • ¹ Przewodniczący sesji
  • ² Członek Komitetu Organizacyjnego
  • ³ Student
Uwagi do prezentowanych tutaj danych proszę kierować do: webmaster@math.uwb.edu.pl