Studia : Koła naukowe

Koło Naukowe Matematyczno-Informatyczne Studentów Matematyki

Studenci matematyki pragnący poszerzać swoje zainteresowania skupiają się wokół działającego w Instytucie Koła Naukowego Matematyczno-Informatycznego Studentów Matematyki. Celem Koła jest przede wszystkim pogłębianie wiedzy w zakresie matematyki i informatyki poprzez omawianie na regularnych spotkaniach, interesujących zagadnień i problemów. Ponadto Koło stara się popularyzować matematykę przygotowując i prezentując referaty podczas warsztatów i konferencji naukowych.

Opieka naukowa prof. dr hab. Anatol Odzijewicz

Zebrania koła