Wykłady

 1. Studia pierwszego stopnia
  1. Badania operacyjne, II rok matematyki, specjalność matematyka finansowa, piątek 10.15-12.00, sala 3006.
  2. Badania operacyjne, II rok informatyki i ekonometrii: poniedziałek 10.15-12.00, sala 3004.
  3. Rachunek prawdopodobieństwa, II rok informatyki i ekonometrii: wtorek (co drugi wtorek) 16.15-17.45, sala 2008.
 2. Studia drugiego stopnia
  1. Statystyka matematyczna, II rok matematyki, specjalność matematyka finansowa: czwartek 10.15 - 12.00, sala 3004.
  2. Teoria opcji, II rok matematyki, specjalność matematyka finansowa: czwartek 12.15 - 14.00, sala 3004.

Ćwiczenia i laboratoria

 1. Studia pierwszego stopnia
  1. Badania operacyjne (laboratorium), II rok informatyki i ekonometrii, grupa 1: poniedziałek (co drugi poniedziałek) 12.15-13.45, sala 1014.
   Termin kolokwium: 2020.02.04 godz. 12.15, sala 1014.
  2. Badania operacyjne (laboratorium), II rok informatyki i ekonometrii, grupa 2: poniedziałek (co drugi poniedziałek) 12.15-13.45, sala 1014.
   Termin kolokwium: 2020.02.04 godz. 12.15, sala 1012.
  3. Badania operacyjne (ćwiczenia), II rok informatyki i ekonometrii: wtorek (co drugi wtorek) 16.15-17.45, sala 2008.
   Termin kolokwium: 2020.01.29 godz. 8.00, sala Aula.
  4. Rachunek prawdopodobieństwa (ćwiczenia), II rok informatyki i ekonometrii: poniedziałek 8.30-10.00, sala 3004.
   Terminy kolokwiów:
   • kolokwium I: 2019.11.25 godz. 8.00, sala Aula,
   • kolokwium II: 2020.02.03 godz. 8.00, sala 3004.
 2. Studia drugiego stopnia
  1. Teoria opcji, II rok matematyki, specjalność matematyka finansowa (ćwiczenia): czwartek 14.15 - 15.45, sala 3004.
   Terminy kolokwiów:
   • kolokwium I: 2019.11.28 godz. 14.00, sala 3004,
   • kolokwium II: 2020.01.30 godz. 14.00, sala 3004.
Listy zadań

  Teoria opcji

  1. Lista 1.
  2. Lista 2.
  3. Lista 3.
  4. Lista 4.
  5. Lista 5.
  6. Lista 6.
  7. Lista 7.
  8. Lista 8.
  9. Lista 9.
  10. Lista 10.
  11. Lista 11.

  Badania operacyjne

  1. Lista 1.
  2. Lista 2.
  3. Lista 3.
  4. Lista 4.
  5. Lista 5.
  6. Lista 6.
  7. Lista 7.
  8. Lista 8.
  9. Lista 9.
  10. Lista 10.

  Rachunek prawdopodobieństwa

  1. Stare listy zadań
   1. Lista 1.
   2. Lista 2.
   3. Lista 3.
   4. Lista 4.
   5. Lista 5.
   6. Lista 6.
   7. Lista 7.
   8. Lista 8.
  2. Nowe listy zadań
   1. Lista 1.
   2. Lista 2.
   3. Lista 3.
   4. Lista 4.
   5. Lista 5.
   6. Lista 6.
   7. Lista 7.
   8. Lista 8.
   9. Lista 9.
   10. Lista 10.
Sylabusy przedmiotów znajdują się w USOSWeb
Terminy egzaminów i zaliczeń wykładów w sesji podstawowej

 1. Teoria opcji (E) - 10.02.2020r. godz. 09.00-12.00, sala 2048.
 2. Statystyka matematyczna (E) - 05.02.2020r. godz. 09.00-12.00, sala 2048.
 3. Badania operacyjne MF (Z) - 05.02.2020r. godz. 09.00-12.00, sala 2048, 12.00-14.00 sala 1006,1018.
 4. Badania operacyjne IiE (E) - 10.02.2020r. godz. 09.00-12.00, sala 2048, 12.00-14.00 sale 1006,1018.
 5. Rachunek prawdopodobieństwa IiE (E) - 07.02.2020r. godz. 09.00-12.00, sala 2001.

Uwaga

(Ewentualny) Dodatkowy termin części teoretycznej

 1. Teoria opcji - xx.xx.2020r. godz. xx.xx.
 2. Statystyka matematyczna - xx.xx.2020r. godz. xx.xx.
 3. Badania operacyjne (MF) - xx.xx.2020r. godz. xx.xx.
 4. Badania operacyjne (IiE) - xx.xx.2020r. godz. xx.xx.
 5. Rachunek prawdopodobieństwa (IiE) - .xx.2020r. godz. xx.xx.Terminy egzaminów i zaliczeń wykładów w sesji poprawkowej

 1. Teoria opcji (E) - xx.xx.2020r. godz. xx.xx-xx.xx, sala xxxx.
 2. Statystyka matematyczna (E) - xx.xx.2020r. godz. xx.xx-xx.xx, sala xxxx.
 3. Badania operacyjne MF (Z) - xx.xx.2020r. godz. xx.xx-xx.xx, sala xxxx.
 4. Badania operacyjne IiE (E) - 21.02.2020r. godz. 08.00-10.00, sala 1004 (część komputerowa), 10.00-13.00, sala 2012 (część pisemna).
 5. Rachunek prawdopodobieństwa (IiE) - 24.02.2020r. godz. 08.00-12.00, sala 2012.

Terminy zaliczeń ćwiczeń i laboratoriów przed sesją poprawkową

 1. Teoria opcji - 10.02.2020r. godz. 09.00-12.00, sala 2048.
 2. Badania operacyjne IiE (Ćw.) - 17.02.2020r. godz. 12.00-14.00, sala 2012.
 3. Badania operacyjne IiE (Lab.) - 17.02.2020r. godz. 14.00-16.00, sala 10xx.
 4. Rachunek prawdopodobieństwa IiE - 14.02.2020r. godz. 12.00-14.00, sala xxxx.Konsultacje


Instytut Informatyki, Kampus UwB ul. K. Ciołkowskiego 1M, pokój 3040

 1. Poniedziałek 14.00-14.45 i czwartek godz. 9.15-10.00
 2. Inne terminy po indywidualnym umówieniu się.Inne strony

Strona główna dydaktyki

Strona "o mnie"

Strona Instytutu Informatyki

Strona Wydziału Matematyki


2019.11.19© J.Kotowicz