Badania naukowe : Seminarium WM

Opieka naukowa dr hab. Alina Dobrogowska
dr hab. Bartosz Kwaśniewski
Sekretarz dr Krzysztof Petelczyc

Seminarium Wydziału Matematyki odbywa się co tydzień we środy w godzinach 13:15 - 14:45 w sali 2048 w budynku Wydziału Matematyki i Instytutu Informatyki kampusu uniwersyteckiego przy ul. K. Ciołkowskiego 1M.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.