Badania naukowe : Seminarium WM

Opieka naukowa prof. dr hab. Anatol Odzijewicz
Sekretarz dr Krzysztof Petelczyc

Seminarium Wydziału Matematyki odbywa się co tydzień we środy o godz. 14:15 w sali 2048 w budynku Wydziału Matematyki i Instytutu Informatyki kampusu uniwersyteckiego przy ul. K. Ciołkowskiego 1M.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.