Badania naukowe : Udział w konferencjach

 1. K. Bardadyn
  Inverse semigroups algebras
  32nd Student Winter School on Mathematical Physics, Janské Lázně, Czech Republic, Jan 21-27, 2024
  Doppler Institute of Czech Technical University, University of Białystok (org.)
 2. T. Czyżycki
  Dynamics and stability of solutions of cobweb stochastic model
  32nd Student Winter School on Mathematical Physics, Janské Lázně, Czech Republic, Jan 21-27, 2024
  Doppler Institute of Czech Technical University, University of Białystok (org.)
 3. K. Petelczyc
  Geometry related to Hadamard matrices of order 16
  Combinatorics 2024, Carovigno, Italy, Jun 3-7, 2024
  Politecnico di Bari (org.)
 4. M. Szajewska
  Geometrical aspects of Coxeter groups
  16th Symposium on Integrable Systems, Olsztyn, Poland, Jul 8-9, 2024
  University of Warmia nad Mazury (org.)
 5. 18th International Young Researchers Workshop in Geometry, Dynamics and Field Theory, Warsaw, Poland, Feb 21-23, 2024
 6. K. Wojciechowicz
  Linear bundle of Lie algebras applied to the classification of real Lie algebras (poster)
  18th International Young Researchers Workshop in Geometry, Dynamics and Field Theory, Warsaw, Poland, Feb 21-23, 2024
 7. XVI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2024: Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju, Lublin, Mar 21-24, 2024
  Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL (org.)
 8. M. Żynel
  Geometry of equidistant binary codes and its automorphisms
  Combinatorics 2024, Carovigno, Italy, Jun 3-7, 2024
  Politecnico di Bari (org.)
 • * Prezentacja
 • ¹ Przewodniczący sesji
 • ² Członek Komitetu Organizacyjnego
 • ³ Student
Uwagi do prezentowanych tutaj danych proszę kierować do: webmaster@math.uwb.edu.pl