Badania naukowe : Redaktorstwo

  1. M. Růžičková, M. Paštéka Ed(s).
    Advances and Applications in Dynamical Systems, Tatra Mountains Mathematical Publications vol. 79, No 2, (publ. by) Slovak Academy of Sciences, 2021.
Uwagi do prezentowanych tutaj danych proszę kierować do: webmaster@math.uwb.edu.pl