Katedra Algebry i Geometrii

Jednostka nadrzędna Wydział Matematyki
Kierownik prof. dr hab. Tomasz Brzeziński
Sekretarz dr Małgorzata Hryniewicka
Jednostki
  1. Zakład Algebry
  2. Pracownia Geometrii
Pracownicy
  1. prof. dr hab. Tomasz Brzeziński
  2. dr hab. Ryszard Andruszkiewicz
  3. dr hab. Izabela Agata Malinowska
  4. dr Małgorzata Hryniewicka
  5. dr Krzysztof Petelczyc
  6. dr Karol Pryszczepko
  7. dr Agnieszka Stocka
  8. dr Mariusz Żynel
Pokoje 3023, 3029, 3031, 3033, 3035, 3036
Telefony 85 738 - 8289, 8290, 8291, 8292, 8294, 8298
Seminarium wtorek 9:15