Zakład Algebry : Publikacje

  1. I. Malinowska
    Influence of complemented subgroups on the structure of finite groups
    Int. J. Group Theory 10 (2021), no. 2, 65-74.
    DOI:  10.22108/ijgt.2019.119105.1570
Uwagi do prezentowanych tutaj danych bibliograficznych proszę kierować do: libmaster@math.uwb.edu.pl