Zakład Algebry

Jednostka nadrzędna Katedra Algebry i Geometrii
Kierownik dr hab. Ryszard Andruszkiewicz
Sekretarz dr Małgorzata Hryniewicka
Pracownicy
  1. dr hab. Ryszard Andruszkiewicz
  2. dr hab. Izabela Agata Malinowska
  3. dr Małgorzata Hryniewicka
  4. dr Karol Pryszczepko
  5. dr Agnieszka Stocka
  6. dr Mateusz Woronowicz
Pokoje 3031, 3033, 3035, 3036
Telefony 85 738 - 8289, 8290, 8291, 8292
Seminarium wtorek 12:15
Tematyka badawcza

W Zakładzie Algebry prowadzone są badania z zakresu teorii grup oraz teorii pierścieni i algebr (głównie łącznych). Główne badania koncentrują się wokół następujących zagadnień: grupy skończone, w szczególności struktura grup skończonych, skończone p-grupy, grupy automorfizmów, kratowe własności grup; teoria radykałów; pierścienie filialne; rozszerzenia pierścieni; algebry Hopfa, działania algebr Hopfa na algebry łączne i ich niezmienniki.

Współpraca
  • Uniwersytet Warszawski
  • Politechnika Białostocka