Studia : Erasmus+

Informacje dla studentów wyjeżdżających w ramach programu Erasmus+

Koordynator programu Erasmus+

Koordynator dr Tomasz Czyżycki
Adres e-mail tomczyz@math.uwb.edu.pl
Telefon 85 738 8343
Ogólne informacje English version of this webpage