Studia : Organizacja roku

Rok akademicki 2020-21

Semestr zimowy 2020-10-01 2021-02-28
zajęcia dydaktyczne 2020-10-01 2020-12-22
uroczysta inauguracja roku akademickiego - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
2020-10-07
wakacje zimowe 2020-12-23 2021-01-08
zajęcia dydaktyczne c.d. 2021-01-09 2021-02-03
sesja egzaminacyjna semestru zimowego 2021-02-04 2021-02-21
poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego 2021-02-22 2021-02-28
Semestr letni 2021-03-01 2021-09-30
zajęcia dydaktyczne 2021-03-01 2021-03-31
wakacje wiosenne 2021-04-01 2021-04-06
zajęcia dydaktyczne c.d. 2021-04-07 2021-06-21
sesja egzaminacyjna semestru letniego 2021-06-22 2021-07-04
wakacje letnie 2021-07-05 2021-09-30
praktyki zawodowe 2021-07-05 2021-09-24
poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego 2021-07-12 2021-07-18

W celu zapewnienia pełnej realizacji programu kształcenia ustala się, że:

Na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie: