Studia : Organizacja roku

Rok akademicki 2023-24

Semestr zimowy 2023-10-01 2024-02-21
zajęcia dydaktyczne 2023-10-01 2023-12-22
uroczysta inauguracja roku akademickiego - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
2023-10-10
dzień wolny od zajęć dydaktycznych
2023-11-13
wakacje zimowe 2023-12-23 2024-01-08
zajęcia dydaktyczne c.d. 2024-01-09 2024-02-01
sesja egzaminacyjna semestru zimowego 2024-02-02 2024-02-14
poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego 2024-02-15 2024-02-21
Semestr letni 2024-02-22 2024-09-30
zajęcia dydaktyczne 2024-02-22 2024-03-27
wakacje wiosenne 2024-03-28 2024-04-02
zajęcia dydaktyczne c.d. 2024-04-03 2024-06-19
dni wolne od zajęć dydaktycznych
2024-05-01 - 2024-05-06
dień wolny od zajęć dydaktycznych
2024-05-31
sesja egzaminacyjna semestru letniego 2024-06-20 2024-06-30
poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego 2024-07-01 2024-07-07
praktyki zawodowe 2024-07-08 2024-09-20
wakacje letnie 2024-07-08 2024-09-30

W celu zapewnienia pełnej realizacji programu studiów wskazuje się następujące dni do przeprowadzenia niezrealizowanych zajęć:

Dodatkowo na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie:

Rok akademicki 2022-23

Semestr zimowy 2022-10-01 2023-02-26
zajęcia dydaktyczne 2022-10-01 2022-12-22
uroczysta inauguracja roku akademickiego - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
2022-10-10
dni wolne od zajęć dydaktycznych
2022-10-31
2022-11-02
wakacje zimowe 2022-12-23 2023-01-06
zajęcia dydaktyczne c.d. 2023-01-07 2023-02-06
sesja egzaminacyjna semestru zimowego 2023-02-07 2023-02-19
poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego 2023-02-20 2023-02-26
Semestr letni 2023-02-27 2023-09-30
zajęcia dydaktyczne 2023-02-27 2023-04-05
wakacje wiosenne 2023-04-06 2023-04-11
zajęcia dydaktyczne c.d. 2023-04-12 2023-06-23
dni wolne od zajęć dydaktycznych
2023-04-17
2023-05-02
2023-06-09
sesja egzaminacyjna semestru letniego 2023-06-24 2023-07-07
wakacje letnie 2023-07-08 2023-09-30
praktyki zawodowe 2023-07-08 2023-09-22
poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego 2023-07-10 2023-07-16

W celu zapewnienia pełnej realizacji programu studiów ustala się:

Na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie: