Studia : Organizacja roku

Rok akademicki 2021-22

Semestr zimowy 2021-10-01 2022-02-27
zajęcia dydaktyczne 2021-10-01 2021-12-22
uroczysta inauguracja roku akademickiego - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
2021-10-06
wakacje zimowe 2021-12-23 2022-01-07
zajęcia dydaktyczne c.d. 2022-01-08 2022-02-06
sesja egzaminacyjna semestru zimowego 2022-02-07 2022-02-20
poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego 2022-02-21 2022-02-27
Semestr letni 2022-02-28 2022-09-30
zajęcia dydaktyczne 2022-02-28 2022-04-13
wakacje wiosenne 2022-04-14 2022-04-19
zajęcia dydaktyczne c.d. 2022-04-20 2022-06-22
dzień wolny od zajęć dydaktycznych
2022-04-25
2022-05-02
sesja egzaminacyjna semestru letniego 2022-06-23 2022-07-05
wakacje letnie 2022-07-06 2022-09-30
praktyki zawodowe 2022-07-06 2022-09-23
poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego 2022-07-11 2022-07-17

W celu zapewnienia pełnej realizacji programu studiów ustala się:

Na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie: