Studia : Stypendia

Informacje dotyczące stypendiów w roku akademickim 2021/2022

W dniu 21 października 2021 r. zostanie uruchomiona możliwość generowania wniosków stypendialnych w USOSweb UwB o:

Wnioski o stypendium socjalne, stypendium rektora i zapomogi powinny być wypełnione i zarejestrowane przez studenta w wersji elektronicznej w USOSweb UwB (z załącznikami w wersji elektronicznej) oraz złożone na Wydziale w wersji papierowej (pokój 2005).

Kontakt

Osoba odpowiedzialna Katarzyna Grygorczuk
Telefon 85 738 8282
Adres e-mail k.grygorczuk@uwb.edu.pl
Pokój 2005
Dane adresowe do przesyłania dokumentów Instytut Informatyki UwB
Sekretariat ds. studenckich, pok. 2005
ul. K. Ciołkowskiego 1M
15-245 Białystok
Wszelkie szczegółowe terminy i informacje