Studia : Opiekunowie

Kierunek Matematyka

Studia pierwszego stopnia

Matematyka teoretyczna

Rok Opiekun Adres e-mail
1 dr Tomasz Czyżycki mi2021@math.uwb.edu.pl
2 dr Marzena Szajewska mi2020@math.uwb.edu.pl
3 mgr Krzysztof Bardadyn mi2019@math.uwb.edu.pl

Matematyka finansowa

Rok Opiekun Adres e-mail
1 dr Tomasz Czyżycki mfi2021@math.uwb.edu.pl
2 dr Marzena Szajewska mfi2020@math.uwb.edu.pl
3 mgr Krzysztof Bardadyn mfi2019@math.uwb.edu.pl

Studia drugiego stopnia

Matematyka teoretyczna

Rok Opiekun Adres e-mail
1 dr Małgorzata Hryniewicka mii2021@math.uwb.edu.pl
2 mgr Elwira Wawreniuk mii2020@math.uwb.edu.pl

Matematyka finansowa

Rok Opiekun Adres e-mail
1 dr Małgorzata Hryniewicka mfii2021@math.uwb.edu.pl
2 mgr Elwira Wawreniuk mfii2020@math.uwb.edu.pl