Studia : Organizacja zajęć

Blok dydaktyczny Godziny
I 8:00 - 9:30
II 9:45 - 11:15
III 11:30 - 13:00
IV 13:15 - 14:45
V 15:00 - 16:30
VI 16:45 - 18:15
VII 18:30 - 20:00
Zarzadzenie nr 41 Rektora UwB