dr Krzysztof Petelczyc : Konferencje

 1. K. Petelczyc², K. Prażmowski², M. Żynel
  Geometrie na prostych w biegunowych przestrzeniach jeżowych
  XIII Północne Spotkania Geometryczne, Białystok, Jun 17-18, 2019
  UwB, PTM oddz. Lublin & Gdańsk, UWM, UG (org.)
 2. K. Petelczyc
  Recovering a projective space from its point subset
  Finite Geometry Workshop 2019, Segedyn, Węgry, Jan 31 - Feb 3, 2019
  University of Szeged (org.)
 3. K. Petelczyc*, M. Żynel
  Dopełnienie podprzestrzeni w przestrzeni biegunowej
  XII Północne Spotkania Geometryczne, Lublin, Jun 18-19, 2018
  PTM oddz. Lublin & Gdańsk, UMCS, UWM, UG (org.)
 4. K. Petelczyc
  Semiaffine polar spaces
  Combinatorics 2018, Arco, Italy, Jun 3-9, 2018
  Universities of Brescia (Catholic and State Universities), Padova, and Verona (org.)
 5. K. Petelczyc*, M. Żynel*
  Geometry on the lines of spine spaces
  XI Północne Spotkania Geometryczne, Gdańsk, Jun 21-22, 2017
  PTM oddz. Olsztyn & Gdańsk, UWM, UG (org.)
 6. K. Petelczyc
  Afinizacja produktu Segre częściowych przestrzeni prostych
  X Północne Spotkania Geometryczne, Olsztyn, Jun 29-30, 2016
  PTM oddz. Olsztyn & Gdańsk, UWM, UG (org.)
 7. K. Petelczyc
  Współpłaszczyznowość prostych w rzutowej przestrzeni Grassmanna
  IX Północne Spotkania Geometryczne, Olsztyn, Jun 27-28, 2015
  PTM oddz. Olsztyn & Gdańsk, UWM, UG (org.)
 8. K. Petelczyc
  On affinization of Segre products of partial linear spaces
  6th Podlasie Conference on Mathematics, PCM2014, Białystok, Poland, Jul 1-4, 2014
  Politechnika Białostocka, PTM Białystok, UwB (org.)
 9. K. Petelczyc
  On some generalization of the Moebius configuration
  Combinatorics 2014, Gaeta, Italy, Jun 1-6, 2014
  Federici II University of Naples (org.), Universita di Napoli,Ministero dell'Universita, dell'Istruzione e della Ricerca, Instituto Nazionale di Alta Matematica F.Severi (sponsor)
 10. K. Petelczyc
  Generalized slit spaces
  XX Konferencja Geometria, Grafika, Komputer, Wrocław, Poland, Jul 1-4, 2013
  OGiGI Politechnika Śląska, Zakład Gemetrii Wykreślnej i Perspektywy Malarskiej, Politechnika Wrocławska, PTGiGI (org.)
 11. K. Petelczyc
  Moebius Pairs
  XIX Konferencja Geometria, Grafika, Komputer, Ustroń, Poland, Jun 25-27, 2012
  Ośrodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej Politechniki Śląskiej, Polskie Towarzystwo Geometrii i Grafiki Inżynierskiej (org.)
 12. K. Petelczyc
  Uogólnienia konfiguracji Moebiusa
  VI Północne Spotkania Geometryczne, Olsztyn, Jun 30 - Jul 1, 2012
  PTM oddz. Olsztyn & Gdańsk, UWM, UG (org.)
 13. K. Petelczyc
  Modified Segre product of partial linear spaces
  36 Arbeitstagung ueber Geometrie und Algebra, Berlin, May 15-19, 2011
  A. Kreuzer, H. Wefelscheid (org.)
 14. K. Petelczyc
  System of triangle perspectives
  VII Międzynarodowa Konferencja Geometria i Grafika, Ustroń, Poland, Jun 27-29, 2011
  Ośrodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej Politechniki Śląskiej, Polskie Towarzystwo Geometrii i Grafiki Inżynierskiej (org.)
 15. K. Petelczyc¹
  Sum of finite projective planes
  XI Międzynarodowa Konferencja Geometria i Komputer, Ustroń, Poland, Jun 28-30, 2010
  Ośrodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej Politechniki Śląskiej, Polskie Towarzystwo Geometrii i Grafiki Inżynierskiej (org.)
 16. K. Petelczyc
  Zmodyfikowany produkt Segre w ujęciu syntetycznym
  IV Północne Spotkania Geometryczne, Olsztyn, Jul 3-4, 2010
  PTM oddz. Olsztyn & Gdańsk, UWM, UG (org.)
 17. K. Petelczyc
  Zmodyfikowany produkt Segre, własności i zastosowanie
  III Północne Spotkania Geometryczne, Olsztyn, Jun 22-23, 2009
  PTM oddz. Olsztyn & Gdańsk, UWM, UG (org.)
 18. K. Petelczyc
  Baer covering of multiplied incidence structures
  33 Arbeitstagung ueber Geometrie und Algebra, Berlin, Feb 28 - Mar 4, 2008
  A. Kreuzer, H. Wefelscheid (org.), der Dresdner Bank, dem französischen Botschafter, der Stiftung Brandenburgisches Tor im Liebermannhaus, der Commerzbank, der DG (sponsor)
 19. K. Petelczyc
  O systemie perspektyw trójkątów
  II Północne Spotkania Geometryczne, Olsztyn, Jun 23-24, 2008
  PTM oddz. Olsztyn & Gdańsk, UWM, UG (org.)
 20. K. Petelczyc
  Sumy płaszczyzn rzutowych
  I Północne Spotkania Geometryczne, Olsztyn, Jun 1-3, 2007
  PTM oddz. Olsztyn & Gdańsk, UWM, UG (org.)
 21. K. Petelczyc, M. Prażmowska, K. Prażmowski
  31 Arbeitstagung ueber Geometrie und Algebra, Będlewo, Poland, Mar 1-5, 2004
  A. Kreuzer, H. Wefelscheid (org.)
 • * Prezentacja
 • ¹ Przewodniczący sesji
 • ² Członek Komitetu Organizacyjnego
Uwagi do prezentowanych tutaj danych proszę kierować do: webmaster@math.uwb.edu.pl