Wykłady

Ćwiczenia i laboratoria

Uwaga

 1. Statystyka matematyczna, kierunek informatyka i ekonometria (laboratorium)
  • Termin ostatecznego ustalenia tematu projektu 13.05.2022r.
Pliki z R (najczęściej html_notebook)

 1. Praca z danymi - część pierwsza.
 2. Praca z danymi - część pierwsza (plik źródłowy .Rmd).
 3. Praca z danymi - część druga.
 4. Praca z danymi - część trzecia.Wykłady

  Metody probabilistyczne i statystyka

  1. Wykład 1.
  2. Wykład 2.
  3. Wykład 3.
  4. Wykład 4.
  5. Wykład 5.
  6. Wykład 6.
  7. Wykład 7.
  8. Wykład 8 oraz materiały dodatkowe do wykładu 8.
  9. Wykład 9.
  10. Wykład 10.
  11. Wykład 11.
  12. Wykład 12.
  13. Wykład 13.
  14. Wykład 14.
  15. Wykład 15.

Listy zadań

  Statystyka matematyczna (informatyka i ekonometria) laboratorium

  1. Zestawianie miar.
  2. Zestawienie rozkładów prawdopodobieństwa.
  3. Lista 1.
  4. Lista 2.

  Metody probabilistyczne i statystyka (ćwiczenia)

  1. Lista 1.
  2. Lista 2.
  3. Lista 3
  4. Lista 4
  5. Lista 5
  6. Lista 6
  7. Lista 7

  Metody probabilistyczne i statystyka (laboratorium)

  1. Laboratorium 1.Sylabusy przedmiotów znajdują się w USOSWeb
Terminy egzaminów i zaliczeń wykładów w sesji podstawowej

 1. Programowanie w języku R - kierunek informatyka i ekonometria (E) - 24.06.2022r. godz. 10.00 - 13.00.
 2. Statystyka matematyczna - kierunek informatyka i ekonometria (Z) - 20.06.2022r. godz. 11.30 - 13.00.
 3. Metody probabilistyczne i statystyka - kierunek informatyka (E) - 04.07.2022r. godz. 08.30 - 12.00.Terminy zaliczeń ćwiczeń i laboratoriów przed sesją poprawkową

 1. Programowanie w języku R - kierunek informatyka i ekonometria - xx.xx.2022r. godz. xx.xx.-xx.xx.
 2. Statystyka matematyczna - kierunek informatyka i ekonometria (ćwiczenia) - 04.07.2022r. godz. 08.30 - 12.00.
 3. Statystyka matematyczna - kierunek informatyka i ekonometria (laboratorium) - 07.07.2022r. godz. 09.00 - 10.30.
 4. Metody probabilistyczne i statystyka - kierunek informatyka (ćwiczenia) - 04.07.2022r. godz. 08.30 - 12.00.
 5. Metody probabilistyczne i statystyka - kierunek informatyka (laboratorium) - 07.07.2022r. godz. 09.00 - 10.30.

Terminy egzaminów i zaliczeń wykładów w sesji poprawkowej

 1. Programowanie w języku R - kierunek informatyka i ekonometria (E) - xx.07.2022r. godz. xx.xx.-xx.xx.
 2. Statystyka matematyczna - kierunek informatyka i ekonometria (Z) - xx.07.2022r. godz. xx.xx.-xx.xx.
 3. Metody probabilistyczne i statystyka - kierunek informatyka (E) - xx.07.2022r. godz. xx.xx.-xx.xx.Konsultacje


Instytut Informatyki, Kampus UwB ul. K. Ciołkowskiego 1M, pokój 3040

 1. Poniedziałek 12.00-13.30
 2. Inne terminy po indywidualnym umówieniu się.Inne strony

Strona główna dydaktyki

Strona "o mnie"

Strona Instytutu Informatyki

Strona Wydziału Matematyki


2022.06.21© J.Kotowicz