Wykłady

 1. Studia pierwszego stopnia
  1. Informatyka ekonomiczna, I rok informatyki i ekonometrii: wtorek 14.15-15.45, sala 2004.
  2. Statystyka matematyczna, II rok matematyki, specjalność matematyka finansowa, środa 15.00-16.30, sala 3002.
  3. Statystyka matematyczna, II rok informatyki i ekonometrii: środa (co druga środa) 08.15-10.00, sala 2004.
  4. Metody probabilistyczne i statystyka, II rok informatyki: czwartek 12.15-13.45, sala 2001.

Ćwiczenia i laboratoria

Uwaga

 1. Informatyka ekonomiczna (laboratorium)
  • Termin podawania grup projektowych (członków grup) 03.04.2020r.
  • Termin ostatecznego ustalenia tematu projektu 05.05.2020r.
 2. Informatyka ekonomiczna (wykład)
  • Termin ostatecznego ustalenia tematu projektu 29.05.2020r.
 3. Statystyka matematyczna, kierunek informatyka i ekonometria (laboratorium)
  • Termin ostatecznego ustalenia tematu projektu 05.05.2020r.
Pliki z R (najczęściej html_notebook)

 1. Praca z danymi - część pierwsza.
 2. Praca z danymi - część pierwsza (plik źródłowy .Rmd).
 3. Praca z danymi - część druga.
 4. Praca z danymi - część trzecia.Listy zadań (i ewentualnie wykładów oraz prac domowych)

  Informatyka ekonomiczna (informatyka i ekonometria) wykład

  1. Wykład 3 (na dzień 17 marca 2020r. zajęcia zdalne).

  2. Wykład 4 (na dzień 31 marca 2020r. zajęcia zdalne - platforma zoom.us).

  3. Wykład 5 (na dzień 28 kwietnia 2020r. zajęcia zdalne - platforma zoom.us).

  4. Wykład 6 (na dzień 12 maja 2020r. zajęcia zdalne - platforma zoom.us).

  5. Wykład 6 część II (na dzień 12 maja 2020r. zajęcia zdalne - platforma zoom.us).

  6. Wykład 7 (na dzień 26 maja 2020r. zajęcia zdalne - platforma zoom.us).

  7. Wykład 8 (1 godzina) (na dzień 9 czerwca 2020r. zajęcia zdalne - platforma zoom.us).

  Informatyka ekonomiczna (informatyka i ekonometria) laboratorium

  1. Laboratorium 4 z dnia 10 marca (łącznie z pracą domową).
  2. Laboratorium 5 łącznie z pracą domową (na dzień 17 marca 2020r. zajęcia zdalne).

  3. Laboratorium 6 łącznie z pracą domową (na dzień 24 marca 2020r. zajęcia zdalne - platforma zoom.us).

  4. Laboratorium 7 łącznie z pracą domową (z dnia 31 marca 2020r. zajęcia zdalne - platforma zoom.us).

  5. Laboratorium 8 łącznie z pracą domową (z dnia 7 kwietnia 2020r. zajęcia zdalne - platforma zoom.us).

  6. Laboratorium 9 (z dnia 28 kwietnia 2020r. zajęcia zdalne - platforma zoom.us).

  7. Laboratorium 10 (z dnia 5 maja 2020r. zajęcia zdalne - platforma zoom.us).

  8. Laboratorium 11 (z dnia 12 maja 2020r. zajęcia zdalne - platforma zoom.us).

  9. Laboratorium 12 (z dnia 19 maja 2020r. zajęcia zdalne - platforma zoom.us).

  10. Laboratorium 13 (z dnia 26 maja 2020r. zajęcia zdalne - platforma zoom.us).

  11. Laboratorium 14 (z dnia 2 czerwca 2020r. zajęcia zdalne - platforma zoom.us).

  12. Laboratorium 15 (z dnia 9 czerwca 2020r. zajęcia zdalne - platforma zoom.us).

  Statystyka matematyczna (matematyka studia pierwszego stopnia)

  1. Wykład 5 (na dzień 18 marca 2020r. zajęcia zdalne).

  2. Wykład 6 (na dzień 25 marca 2020r. zajęcia zdalne - platforma zoom.us).

  3. Wykład 7 (na dzień 1 kwietnia 2020r. zajęcia zdalne - platforma zoom.us).

  4. Wykład 8 (na dzień 8 kwietnia 2020r. zajęcia zdalne - platforma zoom.us).

  5. Wykład 9 (na dzień 22 kwietnia 2020r. zajęcia zdalne - platforma zoom.us).

  6. Wykład 10 (na dzień 29 kwietnia 2020r. zajęcia zdalne - platforma zoom.us).

  7. Wykład 11 (na dzień 6 maja 2020r. zajęcia zdalne - platforma zoom.us).

  8. Wykład 12 (na dzień 13 maja 2020r. zajęcia zdalne - platforma zoom.us).

  9. Wykład 13 (na dzień 20 maja 2020r. zajęcia zdalne - platforma zoom.us).

  10. Wykład 14 (na dzień 27 maja 2020r. zajęcia zdalne - platforma zoom.us).

  11. Wykład 15 (na dzień 3 czerwca 2020r. zajęcia zdalne - platforma zoom.us).

  Statystyka matematyczna (informatyka i ekonometria) wykład

  W dniu 18 marca zamiast ćwiczeń jest realizowany wykład. W dniu 25 marca wykład jest realizowany planowo.

  1. Wykład 3 (na dzień 18 marca 2020r. zajęcia zdalne).

  2. Wykład 4 (na dzień 25 marca 2020r. zajęcia zdalne - platforma zoom.us).

  3. Wykład 5 (na dzień 1 kwietnia 2020r. zajęcia zdalne - platforma zoom.us).

  4. Wykład 6 (na dzień 29 kwietnia 2020r. zajęcia zdalne - platforma zoom.us).

  5. Wykład 7 (na dzień 13 maja 2020r. zajęcia zdalne - platforma zoom.us).

  6. Wykład 8 (1 godzina) (na dzień 3 czerwca 2020r. zajęcia zdalne - platforma zoom.us).

  Statystyka matematyczna (informatyka i ekonometria) laboratorium

  1. Praca domowa 1 (laboratorium).
   • Przygotować w pliku skryptowym R i w R Notebook wyliczenia wszystkich miar służących do wszechstronnej analizy zbiorowości dla wybranych dwóch zmiennych czynnikowych i dwóch ciągłych (dyskretnych z dużą ilością obserwacji) ze zbioru acs_ny.csv.
   • Dane są dostępne na stronie Jareda P. Landera(w skrypcie zbiór należy pobrać, odpowiednio zmodyfikować dane i dopiero wtedy można wyliczać miary).
   • Pliki źródłowe należy przesłać na e-maila do dnia 1 kwietnia 2020r.
  2. Zestawianie miar.
  3. Zestawienie rozkładów prawdopodobieństwa.
  4. Laboratorium 3 (na dzień 18 marca (grupa 1) i 25 marca (grupa 2 - platforma zoom.us) 2020r. zajęcia zdalne).

  5. Laboratorium 4 (na dzień 1 kwietnia (grupa 1) i 8 kwietnia (grupa 2) 2020r. zajęcia zdalne - platforma zoom.us).

  6. Laboratorium 5 (na dzień 22 kwietnia (grupa 2) i 29 kwietnia (grupa 1) zajęcia zdalne - platforma zoom.us).

  7. Laboratorium 6 (na dzień 6 maja (grupa 2) i 13 maja (grupa 1) zajęcia zdalne - platforma zoom.us).

  8. Laboratorium 7 (na dzień 20 maja (grupa 2) i 27 maja (grupa 1) zajęcia zdalne - platforma zoom.us).

  9. Laboratorium 8 (1 godzina) (na dzień 3 czerwca - obie grupy; zajęcia zdalne - platforma zoom.us).

  Metody probabilistyczne i statystyka (wykłady)

  1. Wykład 1.
  2. Wykład 2.
  3. Wykład 3.
  4. Wykład 4 (na dzień 12 marca 2020r. zajęcia zdalne).

  5. Wykład 5 (na dzień 19 marca 2020r. zajęcia zdalne wersja z dnia 16.03.20).

  6. Wykład 6 (na dzień 26 marca 2020r. zajęcia zdalne - platforma zoom.us).

  7. Wykład 7 (na dzień 2 kwietnia 2020r. zajęcia zdalne - platforma zoom.us).

  8. Wykład 8 (na dzień 16 kwietnia 2020r. zajęcia zdalne - platforma zoom.us).

  9. Wykład 9 (na dzień 23 kwietnia 2020r. zajęcia zdalne - platforma zoom.us).

  10. Wykład 10 (na dzień 30 kwietnia 2020r. zajęcia zdalne - platforma zoom.us).

  11. Wykład 11 (na dzień 7 maja 2020r. zajęcia zdalne - platforma zoom.us).

  12. Wykład 12 (na dzień 14 maja 2020r. zajęcia zdalne - platforma zoom.us).

  13. Wykład 13 (na dzień 21 maja 2020r. zajęcia zdalne - platforma zoom.us).

  14. Wykład 14 (na dzień 28 maja 2020r. zajęcia zdalne - platforma zoom.us).

  15. Wykład 15 (na dzień 4 czerwca 2020r. zajęcia zdalne - platforma zoom.us).

  Metody probabilistyczne i statystyka (ćwiczenia: zadania i prace domowe)

  1. Lista 1.
  2. Lista 2.
  3. Praca domowa 1 (termin oddania 20 marca).

   Każdy rozwiązuje jedno z nierozwiązanych zadań z dwóch pierwszych list.
   W przypadku wyczerpania się zadań należy skorzystać ze zbiorów (wtedy piszemy tekst zadania wraz ze źródłem).

  4. Lista 3 (ćwiczenia 4 i 5) (zajęcia zdalne).

  5. Praca domowa 2 (termin oddania 26 marca).

   Należy policzyć wartość oczekiwaną i wariancję następujących rozkładów: dwumianowego, Poissona, geometrycznego, wykładniczego, gamma, Laplace'a.

  6. Lista 4 (ćwiczenia 6 i 7) (zajęcia zdalne platforma zoom.us).

   • Zadania od 1 do 47 na dzień 26 marca 2020r.
   • Zadania od 48 do 92 na dzień 2 kwietnia 2020r.
  7. Lista 5 (ćwiczenia 8) (zajęcia zdalne platforma zoom.us 16.04.2020r.).

  8. Praca domowa do ćwiczeń z dnia 16 kwietnia 2020r.

   W oparciu o zasoby dostępne w internecie wypisz warunki dostateczne zbieżności szeregów liczbowych.
   • Preferowane źródła: skrypty i podręczniki.
   • Dopuszczalne źródła: Wikipedia w wersji angielskiej lub polskie.
   • Przy każdym warunku należy podać sformułowanie warunku dostatecznego i źródła skąd został on zaczerpnięty.

  9. Lista 6 (ćwiczenia 9 i 10) (zajęcia zdalne platforma zoom.us).

   • Zadania z sekcji 1 na dzień 23 kwietnia 2020r.
   • Zadania z sekcji 2 na dzień 30 kwietnia 2020r.
  10. Lista 7 (zajęcia zdalne platforma zoom.us).

  Metody probabilistyczne i statystyka (laboratorium: zadania i prace domowe)

  1. Grupy 3 i 4 mgr R. Jankowskiego Laboratorium 1 (zajęcia zdalne wersja z dnia 19 marca 2020r.).

  2. Praca domowa 1.
   • Przygotować w R Notebook tablicę następujących rozkładów prawdopodobieństwa: normalnego standardowego, t-Studenta, chi-kwadrat, Fishera-Snedecora.
   • Pliki źródłowe należy przesłać na e-maila do dnia 25 marca (grupy, które miały zajęcia w dniu 11 marca) i do dnia 1 kwietnia (pozostałe grupy).
  3. Laboratorium 2 (na dzień 12 marca 2020r. zajęcia zdalne grupy 2 i 6 ).

  4. Laboratorium 3 (19 marca 2020r. - grupy 1 i 5; 26 marca 2020r. - grupy 2 i 6).

   • Na zajęcia w dniach 19 i 26 marca obowiązuję znajomość rozdziałów 3 i 28 książki R for Data Science Garretta Grolemunda i Hadley'a Wickhama.
    Lekturą uzupełniającą jest książka ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis Hadley'a Wickhama
   • Laboratorium 3 (realizacja).

   • Praca domowa 2.
    Pliki źródłowe należy przesłać na e-maila do dnia 2 kwietnia (grupy, które miały zajęcia w dniu 19 marca) i do dnia 9 kwietnia (pozostałe grupy).
    Przygotować w R Notebook:
    • Proszę wygenerować przy pomocy co najmniej 8 różnych generatorów liczb pseudolosowych (różne rozkłady prawdopodobieństwa) ciągi 200 liczb pseudolosowych. Proszę ustawić ziarno generatora liczbą pseudolosowych na 19032020.
    • Dla wylosowanych ciągów proszę narysować histogramy i dystrybuanty empiryczne.
    • Wykresy gęstości i dystrybuant co najmniej 6 rozkładów prawdopodobieństwa przedstawianych na wykładzie (dla każdego z 5 wariantami parametrów).
     Gęstości (odpowiednio dystrybuanty) dla danego typu rozkładu mają być umieszczone na jednym rysunku.
    • Podstawowe statystyki graficzne dla wybranych dwóch zmiennych czynnikowych i dwóch ciągłych (dyskretnych z dużą ilością obserwacji) z jednego ze zbioru acs_ny.csv lub acsNew.csv.
     Dane są dostępne na stronie Jareda P. Landera (w skrypcie zbiór należy pobrać, odpowiednio zmodyfikować dane i dopiero wtedy można rysować).
  5. Laboratorium 4 (2 kwietnia 2020r. - grupy 1 i 5; 16 kwietnia 2020r. - grupy 2 i 6) (platforma zoom.us).

  6. Laboratorium 5 (23 kwietnia 2020r. - grupy 1 i 5; 30 kwietnia 2020r. - grupy 2 i 6) (platforma zoom.us).

  7. Laboratorium 6 (7 maja 2020r. - grupy 1 i 5; 14 maja 2020r. - grupy 2 i 6) (platforma zoom.us).

  8. Laboratorium 7 (21 maja 2020r. - grupy 1 i 5; 28 maja 2020r. - grupy 2 i 6) (platforma zoom.us).

  9. Laboratorium 8 (1 godzina) (4 czerwca 2020r. - wszystkie grupy).
Sylabusy przedmiotów znajdują się w USOSWeb
Terminy egzaminów i zaliczeń wykładów w sesji podstawowej

 1. Informatyka ekonomiczna - kierunek informatyka i ekonometria (Z) - 21.06.2020r. - termin oddania projektu
 2. Statystyka matematyczna - kierunek matematyka (E) - 02.07.2020r. godz. 09.00.-12.00, platforma Blackboard.
 3. Statystyka matematyczna - kierunek informatyka i ekonometria (Z) - 17.06.2020r. godz. 09.00.-12.00, platforma Blackboard.
 4. Metody probabilistyczne i statystyka - kierunek informatyka (E) - 15.06.2020r. godz. 09.00-13.00, platforma Blackboard.Terminy zaliczeń ćwiczeń i laboratoriów przed sesją poprawkową

 1. Informatyka ekonomiczna - kierunek informatyka i ekonometria - 03.07.2020r. - termin oddania projektu
 2. Statystyka matematyczna - kierunek informatyka i ekonometria - 03.07.2020r. - termin oddania projektu.
 3. Metody probabilistyczne i statystyka (ćwiczenia) - 30.06.2020r. godz. 09.00-12.00, platforma Blackboard.
 4. Metody probabilistyczne i statystyka (laboratorium) - 29.06.2020r. godz. 09.00-11.00, platforma Blackboard.

Terminy egzaminów i zaliczeń wykładów w sesji poprawkowej

 1. Informatyka ekonomiczna - kierunek informatyka i ekonometria (Z) - 12.07.2020r. - termin oddania projektu
 2. Statystyka matematyczna - kierunek matematyka (E) - 30.08.2020r. godz. 09.00-12.00. platforma Blackboard.
 3. Statystyka matematyczna - kierunek informatyka i ekonometria (Z) - 08.07.2020r. godz. 09.00-12.00. platforma Blackboard.
 4. Metody probabilistyczne i statystyka - kierunek informatyka (E) - 06.07.2020r. godz. 09.00-13.00, platforma Blackboard.Konsultacje


Instytut Informatyki, Kampus UwB ul. K. Ciołkowskiego 1M, pokój 3040

 1. Poniedziałek 14.00-14.45
 2. Inne terminy po indywidualnym umówieniu się.Inne strony

Strona główna dydaktyki

Strona "o mnie"

Strona Instytutu Informatyki

Strona Wydziału Matematyki


2020.02.11© J.Kotowicz