Władze : Komisje i zespoły

Wydziałowa Komisja Wyborcza

 1. dr Marzena Szajewska - Przewodniczący
 2. dr Justyna Makowska
 3. dr Krzysztof Petelczyc

Wydziałowy Zespół ds. Promocji

 1. dr Tomasz Goliński - Przewodniczący
 2. dr Karol Pryszczepko (Koordynator ds. promocji)
 3. dr Mariusz Żynel
 4. mgr Łukasz Korsak

Wydziałowa Komisja Oceniająca

 1. dr hab. Alina Dobrogowska - Przewodniczący
 2. prof. dr hab. Anatol Odzijewicz
 3. dr hab. Ryszard Andruszkiewicz
 4. dr hab. Bartosz Kwaśniewski
 5. Kierownik katedry, w której zatrudniony jest oceniany pracownik

Wydziałowy zespół do pracy w systemie IRK i IRK-SP

 1. dr Aneta Sliżewska - Przewodniczący
 2. dr Małgorzata Hryniewicka
 3. dr Urszula Ostaszewska

Wydziałowa Komisja do przeprowadzania brakowania blankietów dyplomów i dyplomów ukończenia studiów

 1. dr Aneta Sliżewska
 2. mgr Barbara Jankowska-Czykwin
 3. mgr Kira Suszcz