Władze : Komisje i zespoły

Wydziałowa Komisja Oceniająca

 1. dr hab. Alina Dobrogowska - Przewodniczący
 2. dr hab. Ryszard Andruszkiewicz
 3. dr hab. Bartosz Kwaśniewski
 4. dr hab. Izabela Agata Malinowska
 5. Kierownik katedry, w której zatrudniony jest oceniany pracownik

Wydziałowa Komisja Wyborcza

 1. dr Marzena Szajewska - Przewodniczący
 2. dr Justyna Makowska
 3. dr Krzysztof Petelczyc

Wydziałowa Komisja do Przeprowadzania Brakowania Blankietów Dyplomów i Dyplomów Ukończenia Studiów

 1. dr Aneta Sliżewska
 2. mgr Barbara Jankowska-Czykwin
 3. mgr Kira Suszcz

Wydziałowy Zespół ds. Akredytacji

 1. dr Aneta Sliżewska - Przewodniczący
 2. dr Małgorzata Hryniewicka
 3. dr Karol Pryszczepko
 4. dr Marzena Szajewska
 5. mgr Kira Suszcz

Wydziałowy Zespół ds. Promocji

 1. dr Tomasz Goliński - Przewodniczący
 2. dr Karol Pryszczepko (Koordynator ds. promocji)
 3. dr Mariusz Żynel
 4. mgr Łukasz Korsak

Wydziałowy Zespół ds. przygotowania Strategii Rozwoju

 1. dr hab. Ryszard Andruszkiewicz
 2. dr hab. Bartosz Kwaśniewski
 3. dr Krzysztof Petelczyc

Wydziałowy Zespół do Pracy w Systemie IRK i IRK-SP

 1. dr Urszula Ostaszewska - Przewodniczący
 2. dr Małgorzata Hryniewicka
 3. mgr Kira Suszcz

Rada Konsultacyjna Wydziału Matematyki

 1. dr hab. Alina Dobrogowska - Przewodniczący
 2. prof. dr hab. Tomasz Brzeziński
 3. prof. dr hab. Anatol Odzijewicz
 4. prof. dr hab. Miroslava Růžičková
 5. dr hab. Bartosz Kwaśniewski
 6. dr hab. Tadeusz Truskolaski (Prezydent Miasta Białegostoku)
 7. dr Aneta Sliżewska
 8. Barbara Buraczewska (Wicekurator Oświaty, Kuratorium Oświaty w Białymstoku)
 9. Ewa Busłowska (Szkoła Podstawowa nr 11 w Białymstoku)
 10. Jolanta Dobiecka (Zespół Szkół Technicznych w Białymstoku)
 11. Adam Jurczenia (Centrum Informatyki ZETO s.a.)
 12. Ewa Kamińska-Gawryluk (Dyrektor Urzędu Statystycznego w Białymstoku)
 13. Paweł Kramarz (Zastępca Dyrektora Białostockiego Parku Naukowo-Technicznego)
 14. Hanna Mąka (Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku)
 15. Teresa Sołowińska (Dyrektor Oddziału Okręgowego w Białymstoku Biura Stowarzyszenia Księgowych w Polsce)
 16. Anna Wojtan (Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku)
 17. Elżbieta Wróblewska (Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku)