Pracownicy

Pracownicy badawczy i dydaktyczni

Tytuł/Stopień Imię Nazwisko
Stanowisko Pokój Telefon e-mail WWW
1. dr hab. Ryszard ANDRUSZKIEWICZ
profesor uczelni 3031 85 738 8290 e-mail www
2. mgr Krzysztof BARDADYN
asystent 3019 e-mail
3. prof. dr hab. Tomasz BRZEZIŃSKI
profesor 3029 85 738 8298 e-mail
4. dr Tomasz CZYŻYCKI
asystent 3043 85 738 8343 e-mail
5. dr hab. Alina DOBROGOWSKA
profesor uczelni 3020 85 738 8318 e-mail
6. dr Tomasz GOLIŃSKI
adiunkt 3022 85 738 8293 e-mail www
7. dr Maciej HOROWSKI
starszy wykładowca 3022 85 738 8293 e-mail
8. dr Małgorzata HRYNIEWICKA
adiunkt 3036 85 738 8292 e-mail
9. dr Grzegorz JAKIMOWICZ
adiunkt 3027 85 738 8297 e-mail
10. dr hab. Bartosz KWAŚNIEWSKI
profesor uczelni 3016 85 738 8314 e-mail www
11. dr Justyna MAKOWSKA
starszy wykładowca 3019 85 738 8317 e-mail
12. dr hab. Izabela Agata MALINOWSKA
profesor uczelni 3035 85 738 8291 e-mail www
13. prof. dr hab. Anatol ODZIJEWICZ
profesor 3026 85 738 8288 e-mail
14. dr Urszula OSTASZEWSKA
adiunkt 3018 85 738 8316 e-mail www
15. dr Krzysztof PETELCZYC
adiunkt 3023 85 738 8294 e-mail
16. dr Karol PRYSZCZEPKO
adiunkt 3033 85 738 8289 e-mail
17. prof. dr hab. Miroslava RŮŽIČKOVÁ
profesor 2038 85 738 8348 e-mail
18. dr Aneta SLIŻEWSKA
adiunkt 3024 85 738 8295 e-mail
19. dr Agnieszka STOCKA
adiunkt 3036 85 738 8292 e-mail
20. dr Marzena SZAJEWSKA
adiunkt 2025 85 738 8328 e-mail www
21. mgr Elwira WAWRENIUK
asystent 3024 85 738 8295 e-mail
22. mgr Karolina WOJCIECHOWICZ
asystent 3027 85 738 8297 e-mail
23. dr Krzysztof ZAJKOWSKI
adiunkt 3018 85 738 8316 e-mail
24. dr Mariusz ŻYNEL
adiunkt 3023 85 738 8294 e-mail www

Biblioteka

Tytuł/Stopień Imię Nazwisko
Stanowisko Pokój Telefon e-mail WWW
1. mgr Elżbieta GIEREJCZYK-BRULIŃSKA
kustosz 1005 85 738 8299 e-mail
2. Katarzyna TARASIEWICZ-KORONCZEWSKA
starszy bibliotekarz 1003 85 738 8340 e-mail

Sekretariat

Tytuł/Stopień Imię Nazwisko
Stanowisko Pokój Telefon e-mail WWW
1. mgr Kira SUSZCZ
starszy referent 2005 85 738 8281
2. mgr Magdalena WORONOWICZ
referent 2009 85 738 8284

Dziekanat

Tytuł/Stopień Imię Nazwisko
Stanowisko Pokój Telefon e-mail WWW
1. mgr Barbara JANKOWSKA-CZYKWIN
specjalista 2005 85 738 8281

Administracja

Tytuł/Stopień Imię Nazwisko
Stanowisko Pokój Telefon e-mail WWW
1. mgr Aleksandra ODZIJEWICZ
starszy specjalista-administrator 2017 85 738 8304 e-mail

Dział Administracji Sieci

Tytuł/Stopień Imię Nazwisko
Stanowisko Pokój Telefon e-mail WWW
1. mgr Łukasz KORSAK
starszy informatyk 1030 85 738 8311 e-mail

Obsługa

Tytuł/Stopień Imię Nazwisko
Stanowisko Pokój Telefon e-mail WWW
1. Barbara ONOPA